Segunda-feira, 11/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Xhumaja,rregulla,rëndësia!!!

Xhumaja,rregulla,rëndësia!!!

xhumaja

Vlerën e ditës së xhuma na ka bë të njohur në një hadith i dërguari i Allahut, Muhammedi salAllahu alejhi we selem, në të cilën thotë: “Dita më e mirë, në të cilën dielli lindë është dita e xhuma. Në këtë ditë është krijuar Ademi, në këtë ditë ka hyrë në xhenet dhe po në këtë ditë është nxjerrë nga xheneti.” (Muslim). Duke qenë një ditë kaq me vlerë në jetën e besimtarit, më poshtë kam parashtruar disa rregulla të cilave duhet t’i përmbahemi në këtë ditë.


Sa i përket përgatitjes trupore, ditën e xhuma është sunnet i Muhamedit alejhi selam marrja gusël, pastrimi i dhëmbëve me misvak, të mënjanojmë qimet nga organet intime, t’i shkulim nënsqetullat, t’i shkurtojmë mustaqet dhe thonjtë, por në asnjë transmetim nuk na ka porositur që të rruajmë fytyrën apo një veprim i tillë të jetë prej sunetit të Dërguarit tonë. Ata që rruajnë fytyrën për t’u zbukuruar në ditën e xhuma e as që ka qenë ndonjëhere zbukurim prej zbukurimeve të ditës së xhuma. A kanë ndonjë argument të saktë për këtë? Askund nuk mund të hasësh qe rruajtja e fytyrës në ditën e xhuma është prej sunnetit apo zbukurim për ditën e xhuma. Ata që veprojnë kështu, thjesht pasojnë epshin e tyre pa patur qoftë edhe një argument të vetëm. Bile, ka nga ata që thonë se në atë kohë nuk ka pasur brisk për rruajtje, sepse edhe ata do të rruanin fytyrat e tyre sikurse ne.


Themi që ndoshta nuk ka patur brisk që njihet në kohën tonë, por me plotë bindje e themi se ka patur mjet me të cilin kanë rruajtur dhe mënjanuar qimet nga vendet e turpshme. Sepse në të kundërtën do të ishte i pakuptimt urdhëri i Muhamedit alejhi selam për veprimin e këtyre gjërave. Mjafton si argument që Muhamedi alejhi selam ka thënë për haxhilerët se ai që rruan koken ka tre shpërblime, ndërsa ai që i shkurton ato, vetëm një.
Ndërsa sa i përket përgatitjes shpirtërore, në këtë ditë është sunnet leximi i sureve Sexhdeh dhe Insan në rekatet farz të namazit të sabahut, leximi i sures Kehf dhe dërgimi i sa më shumë salavateve Muhammedit alejhi selam, sepse këtë ditë i prezantohen salavatet tona.
Duke qenë kështu të kompletuar, i përgjigjemi thirrjes së Allahut: ”O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu (dëgjoni hutben, falnie namazin), e lini shitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini.” (El-Xhumuah 9)
Allahu na përmiresoftë gjendjen tonë dhe na bëftë prej praktikuesve të Muhamedit alejhi selam në fjalë dhe vepra.
Amin.

Përgatiti: Hoxhë Valdet Kamberi

@include "";