Sexta-feira, 26/2/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

VIZITO TE SEMUARIT !

VIZITO TE SEMUARIT !

VIZITO TE SEMUARIT !

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a.se Pejgamberi .s.a.v.s.ka thene:
”Kush e viziton nje te semur, ose e viziton vllahin e tij nga feja do te therras nje thires(Engjul. Melaqe) se ti je i mrekullushem,dhe se ke vepruar per mrekulli, dhe se e ke fituar (rezervuar)nje banese ne Xhenet”. (Transmeton Tirmidhiu hadith hasen).

Rregullat të cilave duhet t’u përmbahen vizituesit:

1. Të vizitohet i sëmuri me nijjet të pastër dhe qëllim të mirë, sikur kur vizitohet një dijetar që vepron sipas dijes së tij ose një vëlla që është besimtar i denjë, apo vizitohet një vëlla me qëllim që të udhëzohet në të mbarë dhe t’i tërhiqet vërejtja nga e keqja me metodë të butë dhe njerëzore, ose vizita ka për qëllim që t’i kryhet një punë, t’i lahet një borxh ose të kuptohet gjendja e tij. Pejgamberi alejhis-selam thotë: “Kush e viziton (për t’i dhënë durim) një të sëmurë ose e viziton një vëlla të tij vetëm për hir të All-llahut (pra pa kurrfarë interesi), atij i vjen një thirrës duke i thënë: Je i bekuar dhe të është bekuar ecja e i ke përgatitur vetes një vend në xhennet”. (Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ibni Maxhe me sened të mirë)

2. Duhet të jetë i kujdesshëm dhe t’u përmbahet disa rregullave, në mënyrë që mos ta rëndon të vizituarin p.sh. ta vizitojë në kohë të përshtatshme për vizitë e nëse i sëmuri është në shtëpinë e tij, i kërkon leje para se të vijë dhe i troket në derë njerëzishëm. Kur hyn te i sëmuri e ulë shikimin (e nuk shikon djathtas e majtas e as përvjedhshëm), e prezenton veten dhe nuk ndalet shumë ngase qëndrimi i tepërt e rëndon dhe ngushton të sëmurin.

3. Vizituesi duhet të bëjë dua për shërim dhe shëndet për të sëmurin, ngase Pejgamberi alejhis-selam kur hynte te ndonjë i sëmurë thoshte: “Mos u brengos, insha All-llah është pastrim (i mëkateve tua). (Transmeton Buhariu).

4. Me dorën e tij të djathtë le ta prek të sëmurin dhe le t’i thotë: ALL-LLAHUMME RABBEN-NASI EDH’HEBIL BE’SE VESH-FI ENTESH-SHAFI. LA SHIFAE IL-LA SHIFAUK. SHIFAEN LA JUGADIRU SEKAMA. (O All-llah, Zot i njerëzve, largoja këtë brengë dhe shëroje atë, se vetëm Ti je shërues. Nuk ka shërim të vërtetë pos shërimit Tënd, shërim që nuk mund t’i kthehet sëmundja). (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

5. Vizituesi duhet t’i ulë shikimet e të mos jetë i bezdisshëm me pyetje (pra të pyes pak), ta shfaq përkëdhelësinë para të sëmurit dhe ta këshillon ate që të bëjë durim sepse në te ka shpërblim të madh. Gjithashtu ai duhet t’ia tërheq vërejtjen nga rënkimet sepse ato i shtojnë mëkatet dhe e humbin shpërblimin (e durimit).

6. Kur të shohë ndonjë të sëmurë apo të gjymtë le të lutet fshehurazi që të ketë shëndet për vete duke thënë: ELHAMDULIL-LAHIL-LEDHI AFANI MIMMA IBTELAKE BIHI VE FEDDALENI ALA KETHIRIN MINEL HALKI TAFDILA. (Falënderimi i qoftë All-llahut i cili më ka dhënë shëndet me atë që ty të ka provuar dhe më ka mbivlerësuar dukshëm mbi shumë krijesa). (Transmeton Tirmidhiu, hadithi është sahih)

Vizita e të sëmurit duhet të jetë e shkurtër me qëllim që të mos rëndohet dhe të mos lodhet i sëmuri.
Fjalët që i thuhen të sëmurit duhet të jenë të mira, të mos ia lëndojnë ndjenjat dhe të mos ndikojnë keq në shpirtin e të sëmurit.

(Visited 78 times, 1 visits today)
Top