Terça-feira, 26/1/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

VESHJA E RROBAVE”

VESHJA E RROBAVE”

VESHJA E RROBAVE” ✦

Veshja dhe zhveshja e rrobave ndodh disa herë gjatë ditës dhe natës, me qëllim të larjes, gjumit etj. Ka disa sunete mbi veshjen e tyre.

Nëse do që t’i veshësh apo zhveshësh rrobat tua:

1 ● Thuaj “Bismil-lah” (Në emër të Allahut) kur i vesh apo zhvesh ato. Imam Neveviu ka thënë: “Kjo (të thënit “Bismil-lah”) rekomandohet në të gjitha veprimet.”

2 ● Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, kur i vishte apo zhvishte rrobat, këmishën, petkun a çallmën, thoshte:

“الحمد لله الذي كساني هذا (الثوب) ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة”

Elhamdulil-lahil-ledhi kesani hadha (eth-theub) ve razekanihi min gajri haulin minni ve la kuvveh ― (Falënderimi i takon Allahut, i Cili ma mundësoi ta vesh këtë (rrobë) dhe më furnizoi me të, pa mundin e fuqinë time). [Ebu Davudi, 4023]

3 ● Fillo veshjen e rrobave nga ana e djathtë

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kur t’i vishni rrobat, filloni nga ana e djathtë.” [Ebu Davudi, 4141; Tirmidhiu, 1765. Teksti është sipas Ebu Davudit]

4 ● Kur t’i zhveshësh rrobat, fillo me anën e majtë, pastaj të djathtën – pra e kundërta e veshjes.

 

(Visited 101 times, 1 visits today)
Top