Segunda-feira, 27/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Vendosja e emrit

Vendosja e emrit

emra per femra

• TË DREJTAT E FËMIJËVE • ..(55)

 

? Të drejtat e pas lindjes ?

 

Për sa i përket të drejtës që kanë fëmijët ndaj prindërve kur ata vijnë në jetë, dijetarët i kanë përmbledhur si më poshtë:

 

Vendosja e emrit

 

Kjo e drejtë ka të bëjë me zgjedhjen e emrit të fëmijës së sapolindur. Prindërit duhet të zgjedhin emrin më të mirë dhe më fisnik për fëmijën e tyre. Ata duhen të zgjedhin për të një emër që nxit vullnetin e mirë të tij, duke i vendosur atij emrin e dikujt që ka qenë shembull i mirë. Dijetarët kanë thënë se emrat më të mirë që mund të zgjedhin prindërit janë emrat e Profetëve dhe pas tyre emrat e dijetarëve dhe njerëzve të çmuar sepse një gjë e tillë nxit vullnetin e fëmijës për t’i marrë ata për model. Në “Sahihun” e Buhariut është përmendur se i Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “Këtë natë mua më lindi një djalë, dhe i vura emrin e babait tim: Ibrahim.” I Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të) i vuri të birit emrin e babait të tij. Për këtë arsye, dijetarët kanë thënë se prindi duhet të zgjedhë një emër të mirë dhe nuk u lejohet prindërve t’u vënë fëmijëve emra të ndaluar. Tek emrat që nuk lejohen t’i vihen fëmijës futen ata emra të cilët nënkuptojnë adhurim apo nënshtrim ndaj dikujt tjetër përveç Allahut (subhanehu ve teala), si Abdul-Uza (robi i Uzës), Abdun-Nebij (rob i Profetit), Abdul-Husejn (rob i Husejnit), e të tjerë si këta. Fëmijës duhet t’i vendoset një emër që përmban nënshtrim vetëm ndaj Allahut (subhanehu ve teala). Gjithashtu fëmijës nuk duhet t’i vihet emër i shëmtuar apo emër që ka përmbajtje poshtërimi, nënçmimi, egërsie apo shëmtie, në mënyrë që prindi të mos i bëj keq fëmijës së tij. Pra, është e drejta e fëmijës, që të zgjidhet për të emri më i mirë dhe më i dashur tek Allahu (subhanehu ve teala). Emrat më të dashur tek Allahu (subhanehu ve teala) janë emra të cilët përmbajnë nënshtrim ndaj Tij, si Abdullah (rob i Allahut), Abdurrahman (rob i të Gjithëmëshirshmit) e të tjerë si këta.

 

Dijetarët kanë theksuar se prindi duhet t’i shmangë ata emra të cilët konsiderohen si të urryer, që përmbajnë kuptim të përshtatshëm për gjininë e fëmijës apo që janë karakteristikë e gjinisë së kundërt. Transmetohet se Abdullah ibn Umer i vuri vajzës së tij emrin Asije, siç e ka përmendur këtë Ebu Daudi, ndërsa Profeti i Allahut (lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të) ia ndryshoi në Xhemile (e bukur). Gjithashtu i Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të)na transmetohet në më shumë se një transmetim se ai ia ka ndryshuar emrat me kuptim të keq.

 

Pra, është e drejta e fëmijës që prindi t’i zgjedhë atij një emër të mirë dhe e drejta e zgjedhjes së emrit i takon babait të fëmijës, por nuk ka asgjë të keqe që të jetë dhe nëna, nëse dy prindërit pajtohen me këtë. Për sa i përket emrit, ai mund t’i vendoset fëmijës në ditën e parë të lindjes, në ditën e dytë, të tretë, të katërt, të pestë, të gjashtë ose dhe ditën e shtatë, pra në këtë hapërsirë.

———————————————————

Pjesë nga libri: “KODI I FAMILJES”

Autor: Muhamed el-Muhtar ESH- SHINKITI-

———————————————————

Vazhdojnë postimet të kapitujve tjerë, inshaAllah..