Domingo, 22/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ushqimi shkatërrues i zemrës në dy raste

Ushqimi shkatërrues i zemrës në dy raste

Shkatërruesi i katërt prej shkatërruesve të zemrës, ushqimi

Ky shkatërrues është dy llojesh:

1. Ushqim që shkatërron vetvetiu, siç janë gjërat e ndaluara haram.Të tillat po ashtu janë dy lloje: a) të ndaluarat për të drejtën e Allahut siç janë; cofëtina, gjaku, mishi i derrit, mishi i shtazëve dhëmbëmprehta etj. Dhe b) të ndaluarat për të drejtat e njerëzve, si p.sh. ushqimi i vjedhur, I uzurpuar, i plaçkitur, i marrë pa dëshirën e pronarit etj.

2. Ushqimi që shkatërron kur konsumohet me masë të tepruar, të ngopurit e tepërt etj. Ky ushqim i tepërt e pasivizon konsumuesin nga adhurimet dhe e angazhon në praktikën e konservimit të ushqimit në stomak derisa të “triumfojë”. Kur të triumfojë, do të angazhohet me shërimin e lëvizjes së asaj rezerve, me të mbrojturit nga dëmi i saj dhe me mundimin nga pesha e saj. Ai që lidhet me dike tjetër pos Allahut, I ngjason shembullit të atij që mbrohet nga vapa apo acari nën hijen e shtëpisë së merimangës, e cila është shtëpia më e dobët. 1 Që në esencë është i lejuar hallall.

Kjo gjë do t’ia forcojë materiet epasioneve dhe rrugët e qarkullimit të shejtanit dhe do t’i zgjerojë ato, sepse shejtani qarkullon në njeriun nëpër kapilarët e gjakut. Agjërimi ia ngushton rrugët shejtanit, e edhe ia mbyll, kurse të ngopurit ia shtron rrugët dhe ia zgjeron. Ai që ha shumë, ai edhe pi shumë. Ai që pi shumë pastaj edhe fle shumë. Një njeri i tillë humb edhe më tej shumë. Në hadithin e njohur I Dërguari, lavdërimi dhe shpëtimi I Allahut qofshin mbi të, ka thënë:

“Njeriu nuk mbush ndonjë enë më keq se që e mbush barkun e tij. Do t’i mjaftonin njeriut disa kafshata që ta mbajë kurrizin (trupin) e tij. E nëse duhet që patjetër të hajë më shumë,atëherë 1/3 le të jetë për ushqim, 1/3 për pije dhe 1/3 për frymëmarrjen e tij.”

(Visited 95 times, 1 visits today)