Quinta-feira, 8/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Ushqimi i përbashkët

Ushqimi i përbashkët

sofra shqiptare

Erdhi koha t’i harroni angazhimet e fëmijëve tuaj me sporte të ndryshme, me kurse, pagat e trajnuesve, harxhimet e shkollave elite: nëse dëshironi të për- forconi mundësinë që fëmija juaj të jetë më i suksesshëm, atë mund ta bëni në mënyrë shumë të thjeshtë – ulja në tryezën familjare, e lirë dhe e rregullt. Fillimisht duket se është ngecje prapa, mirëpo edhe prindërit edhe organizata të ndryshme,pajtohen se kur është në pyetje bashkimi familjar, ata e promovojnë këtë në luftën kundër mënyrës së jetesës, e cila karakterizohet kryesisht me angazhim të tepërt. Bonnie Michaels, këshilltarë për çështje të jetës dhe punës, thotë: “Ekzistojnë njerëz “adhurues të punës” që i kanë humbur prioritetet e tyre. I kanë humbur ndjenjat për çështjet që me të vërtetë janë të rëndësishme.” “Koha e fëmijëve duhet të jetë e planifikuar dhe e mbushur me obligime deri në maksimum.”

Shkencëtarët vërtetojnë së regjistrimi i fëmijëve në aktivitete të ndryshme për të ndikuar në të ardhme në komisionet e regjistrimit nëpër fakultet, si dhe të punuarit deri vonë për shkak të përparimit në kar- rierë, bëjnë presion të madh në lidhjet familjare. “Ushqimi i përbashkët është rast i volitshëm që anëtarët e familjes të kthe- hen në botën reale.” vazh- don Michaels Sipas një studimi shtetëror që ka përfshirë fëmijët e moshës 3 deri 12 vjeç, është  konstatuar se ushqimet e përbashkëta në shtëpi paraqesin faktorin më të fuqishëm për sukses më të mirë në shkollë. Ai është më i rëndësishëm se parapërgatitja  dhe pjesëmarrja në tubimet fetare. Shkencëtarët kanë zbuluar lidhje të ngushtë ndërmjet kon- sumimit të më së paku 5 ushqime të mbrëmjes gjatë javës me prindërit, dhe zvogë- limit të rrezikut që ata fëmijë të bëhen për- dorues të drogës apo të kenë shprehi të këqija ushqimore. Kur Stephanie Lally pas tre viteve pushim lindjeje është kthyer në punë si ekspert për resurse njerëzore, ka filluar të punojë në ndërmarrjen Texas Roadhouse inc., shkaku se kjo kompani e restoranteve i ka ofruar asaj përkrahje në punën e saj që në kohën e darkës të jetë pranë bijës së saj të vogël.

“Kur tubohemi, ndihemi për mrekulli, na jepet mundësia t’i nda jmë përvojat dhe secili tregon si e ka kaluar ditën,kurse vajza tregon se çka i ka ngjarë në shkollë”,ka thënë Lally. Ushqimet familjare në mënyrë drastike janë zvogëluar ndërmjet 70- tave të shek. të kaluar, dhe fillimit të këtij shekulli, por shkencëtarët thonë se situata tani ka filluar të ndryshohet. Një raport i shpallur nga UNICEF-i, Amerikën e ka vendosur në fundin e listës të shteteve të pasura, shkaku është se vetëm 65% nga fëmijët pesëmbëdhjetëvjeçarë, hanë ushqimin kryesor me familjet e tyre disa here në javë.Në Francë,Itali dhe Rusi, përqindja ka qenë mbi 90%. Sipas një studimi të cilin e ka bërë Qendra shtetërore për varshmëri dhe keqpërdorim të substancave në Kolumbi, SHBA, adoleshentët të cilët hanë ushqim me familjen vetëm dy here në javë, apo edhe më pak se kaq, janë në rrezik të dyfishtë për të pirë duhan apo pije alkoolike, në dallim nga moshatarët e tyre, të cilët kanë 5 ushqime të përbashkëta familjare në javë. Michaels thotë : Adoleshentët idhnakë nuk janë çdo here shoqëria më e mirë për në tryezë. “Bëni diçka speciale në të cilën edhe ata do të jenë pjesëmarrës. Ndoshta një mëng- jes i vonuar të dielën??? “. Ekspertët pohojnë se ushqimet për- bashkëta më të mira janë atëherë kur TV-ja është fikur dhe kur të gjithë lir-shëm bisedojnë, kur fëmijët nuk detyrohen me ushqim të veçantë e as që kërkohet prej tyre ta shpjegojnë notën e dobët. Anketat na tregojnë se edhe prindërit, edhe fëmijët dëshirojnë me tepër ushqime të përbashkëta famil- jare, kurse si pengesë më të madhe i shohin angazhimet e punës. Megjithatë,kjo ndoshta edhe mund tëndryshohet. Shumë nga punëdhënësit mundëso- jnë një orar fleksibil të punës apo shkurtimin e orarit të punës, kështu të inkurajojnë punëtorët që të kalojnë më tepër kohë më fëmijët e tyre. “Drejtori ka kuptuar se nuk duhet parë punëtori para vetes, për tu vërtetuar se ai e ka kryer punën me sukses” ka thënë Stejsi Gibson, shef i njësisë për punë, në Bristol-Myers Squibbu. “Ne sinqerisht besojmë se po që se punëtori ka jetë të gëzuar familjare, ai/ajo, atë gëzim do ta bartë edhe në jetën e tij/saj profe- sionale”.

Përktheu:Fatmir DASHI

Tags: