Segunda-feira, 27/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Uji zemzemiit është i bereqetshëm dhe shërim i çdo sëmundje

Uji zemzemiit është i bereqetshëm dhe shërim i çdo sëmundje

Ibn Abasin kur pinte ujë të zemzemit thoshte:O Zot t’lutem ty për dituri të dobishme, furnizim të gjer dhe shërim të cdo sëmundje.“Me të vërtetë uji zemzemiit është i bereqetshëm dhe shërim i çdo sëmundje”.Uji më i mirë në tokë është uji i zemzemit”

Uji i Zemzemit është një Shenjë nga shenjat e ALLAHUT Fuqiplot. Ky ujë vec është një nga shenjat e Fuqiplotit në këtë tokë. Fjalët e Resulullahut s.a.v.s. për këtë ujë janë të shumta, ne do ti përmendim disa nga ato fjalë që tregojnë vlerën e këtij uji dhe dobitë që ka me pirjen e tij dhe edukatën e pirjes së këtij uji. Pejgamberi a.s. e ka përshkruar ujin e zemzemit duke thënë:

“Me të vërtetë uji zemzemiit është i bereqetshëm dhe shërim i çdo sëmundje”. Transmetohet nga ibn Xhurejxh të ketë thënë kam dëgjuar se thuhet: “uji më i mirë në tokë është uji i zemzemit”.

(Visited 165 times, 1 visits today)