Quinta-feira, 19/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Uji më i mirë në fytyrë të tokës është uji i Zemzemit; kjo është një lloj ushqimi dhe shërim nga sëmundjet

Uji më i mirë në fytyrë të tokës është uji i Zemzemit; kjo është një lloj ushqimi dhe shërim nga sëmundjet

Uji i Zemzemit është ujë me mirësi të madhe, i cili filloi të dalë së pari kur Xhibrili (paqja qoftë mbi të) goditi tokën me krahun e tij (Sahih el-Buhari, 3364).Një nga Sahabët ka thënë: e quajtëm al-Shabba’ah (që të ngop) dhe na ndihmonte të kujdesemi për familjet tona. (el-Silsilat el-Sahihah -Albani, 2685).

I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Uji i Zemzemit është për atë që është pirë.” (Transmetuar nga Ibn Maxheh, 3062, ky është hadith hasen, dijetarët dhe njerëzit e drejtë e kanë përjetuar këtë, ata e kanë pirë atë me qëllim të përmbushjes së një nevoje, si shërimi nga sëmundja ose për t’u çliruar nga varfëria dhe ankthi, dhe Allahu ua plotësoi).
Profeti (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) tha: “Uji më i mirë në fytyrë të tokës është uji i Zemzemit; kjo është një lloj ushqimi dhe shërim nga sëmundjet. “(Sahih el-Xhami ‘, 3302).
(Visited 298 times, 1 visits today)