Segunda-feira, 25/1/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Udhëzimi i Pejgamberit (s.a.u.s.) për mënyrën e zgjimit

Udhëzimi i Pejgamberit (s.a.u.s.)  për mënyrën e zgjimit

Udhëzimi i Pejgamberit (s.a.u.s.)  për mënyrën e zgjimit
Pejgamberi (s.a.u.s.) zgjohej kur këndonte gjeli, lavdëronte
Allahun, deklaronte madhështinë dhe njëshmërinë e Tij, i lutej Atij
dhe përdorte misvakun. Më pas, ai merrte abdes, niste namazin,
këndonte fjalët e Allahut (Kuranin), duke e madhëruar Atë dhe
duke shpresuar tek Ai, me frikë dhe dëshirë. E çfarë veprimesh
mund të jenë ruajtëse më të mira të shëndetit të zemrës, trupit,
shpirtit dhe të forcës në përgjithësi, apo mënyra më të mira për të
arritur të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit, sesa këto veprime?!

(Visited 65 times, 1 visits today)
Top