Sábado, 10/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

T’ju ndihmojmë njerëzve

T’ju ndihmojmë njerëzve

“E nëse shmangesh nga ata, duke kërkuar mëshirën e Zotit tënd, të cilën ti e shpreson, atëherë, thuaju atyre ndonjë fjalë të butë.” (el-Isra, 28)

Pejgamberi savs, pas zbritjes së këtij ajeti, kur dikush prej tij kërkonte diçka, dhe ai nuk kishte asgjë për t’i dhënë, thoshte: “Allahu na furnizoftë neve dhe juve nga të mirat e Tij!”

Prandaj, ai që nuk mund t’ia plotësojë nevojën e dikujt, ai duhet të paktën ta ngushëllojë me fjalë që ngjallin shpresë, si p.sh.: “Shpresoj se Zoti do t’i përmbushë nevojat tuaja, por edhe unë do të mundohem për juve me aq sa kam mundësi” – e kurrsesi të grindemi apo të sillemi vrazhdë dhe ta bëjmë të dëshpëruar.

Të nderuar xhemat;

Le të dëgjojmë përkthimin e sures të cilën shpesh e lexojmë në namaz, suren el-Maun ose Ere’ejtel-ledhi, siç e quajmë në gjuhën popullore:

 1. A di ti për atë që e përgënjeshtron Ditën e llogarisë (e shpërblimit)?
  2. E ai është, i cili ashpër i dëbon bonjakët
  3. Dhe nuk nxitë që të ushqejnë të varfrit.
  4. Mjerë për ata, të cilët kur falen,
  5. Janë të pakujdesshëm (të harrueshëm),
  6. E veprojnë, vetëm sa për sy e faqe (para botës)
  7. Dhe pengojnë dhënien e ndihmës (në shërbimet e vogla midis njerëzve)! (el-Maun)

Pranë të gjitha këtyre obligimeve, muslimani si anëtar i komunitetit musliman duhet të jetë i vetëdijshëm për detyrat dhe obligimet si ndaj bashkësisë së tij ashtu edhe ndaj vendit të tij.

O Zot, të lutemi na mbro nga brengat dhe pikëllimi.

Vetëm Ty të lutemi, na mbro nga dobësia dhe përtacia.

O Zot, të lutemi na mbro nga frika dhe koprracia.

Vetëm Ty të lutemi o Zot, na mbro që mos të na mundin borxhet as mos të na mposhtin njerëzit! Amin!

Burimi: Preporod.com

Përshtati: Miftar Ajdini

(Breziiri)