Segunda-feira, 27/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Te sherohemi nga cdo sy te keq (mesysh) dhe cdo magji me kete metode te lehte – Dita e 5-te

Te sherohemi nga cdo sy te keq (mesysh) dhe cdo magji me kete metode te lehte – Dita e 5-te

Bindja ,nijeti ,perkushtimi dhe durimi jane celesat kryesore per te trimfuar ne problemet shpirterore te goditur nga keta faktore.Bindja qe do sherohesh me lejen e Zotit dhe qe vetem Zoti sheron dhe askush tjeter.Nijeti qe kur te recitosh (kendosh Kuran) te besh nijet per sherim.Perkushtimi per sherim pa nderprere ne vazhdimesi.Dhe durimi ne kete ceshtje, je i sprovuar duro me emrin e Zotit, dhe duro gjate procesit te sherimit.
LEXO SUREN EL IHLAS EL FELEK EN NAS 1 ORE (KENDOJE 3 BASHK)

Suretu EL IKHLAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul hu uAll-llahu Ehadë Thuaj: Ai, All-llahu është Një
2. All-llahus-Samedë All-llahut i mbështetet (gjithçka)
3. Lem jelid ue lem juledë S’ka lindur kë, as nuk është i lindur
4. Ue lem jekun lehu kufuen ehadë. Dhe Atij askush nuk i përngjan

Suretu EL-FELEK

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul eudhu birab-bil feleka Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Min sherr-rri me haleka Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
3. Ue min sherr-rri gasikin idhe uekab-b Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Ue min sherr-rrin-nef-fetheti fil ukad Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Ue min sherr-rri hasidin idhe hased. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës
vepron.

Suretu EN-NAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul eudhu bi rab-bin-nes Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
2. Melikin nes Sunduesin e njerëzve,
3. Ilehin nes Të adhuruarin e njerëzve,
4. Min sherr-rril uesuesil han-nes Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. El-ledhi juues uisu fi sudurin-nes I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
6. Minnel xhinneti uen nes. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

 

(Visited 288 times, 1 visits today)