Domingo, 29/11/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Të Dërguarin e Allahut, salallahu alejhi we selem, në botën tjetër e presin mirësi të pa numëruara

Të Dërguarin e Allahut, salallahu alejhi we selem, në botën tjetër e presin mirësi të pa numëruara

Të Dërguarin e Allahut, salallahu alejhi we selem, në botën tjetër e
presin mirësi të pa numëruara
Pastaj Allahu thotë:
“Dhe më të vertetë që Zoti yt do të të japë e ti do të jesh i kënaqur”, do të thotë
se në vendbanimin e ardhshëm (Xhenet) Allahu do t’i japë atij, derisa Ai ta
kënaqë atë (Muhamedin, salallahu alejhi we selem), e që ka të bëjë me pasuesit e
tij dhe me atë çfarë Ai ka përgatitur nga fisnikëria dhe bujaria e Tij. Nga kjo do të
jetë edhe lumi i Keutherit, i cili do të ketë tërësisht kupa të zbrazura
margaritarësh në brigjet e tij, kurse balta në brigjet e tij do të ketë aromë më të
fortë se misku.
Transmeton imam Ebu Amr El Awza se Ibn Abasi ka thënë:
“Të Dërguarit të Allahut, salallahu alejhi we selem, iu tregua ajo me çka umeti i
tij do të bekohej pas tij – thesar mbi thesar. Dhe ai qe i kënaqur me atë. Pastaj
Allahu shpalli:
“Dhe më të vertetë që Zoti yt do të të japë ty e ti do të jesh i kënaqur”.
Allahu, pra, do t’i japë atij një milion pallate në Xhenet dhe secili pallat do të këtë
çfarëdo që ai dëshiron nga gratë dhe shërbëtorët. Kjo është transmetuar nga Ibn Xheriri
dhe nga Ibn Hatimi me rrugën e tij të transmetimit, i cili është i vërtetë, derite Ibn Abasi.
Dhe thënie të këtilla

(Visited 61 times, 1 visits today)
Top