Sábado, 6/6/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Surja më e mirë dhe më madhështore në Kur’an

Surja më e mirë dhe më madhështore në Kur’an

Është surja më e mirë dhe më madhështore në Kur’an:
Eshtë përmëndur në hadithin e Ebu Seid El Mual-la (radiall-llahu anhu) se ka thënë:
Isha duke u falur dhe më thiri i dërguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), nuk iu përgjigja derisa përfundova namazin, më pas i erdha të Dërguarit të All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe më tha:
C’farë të pengoi të vijë ?
I thashë:
O i Dërguari All-llahut isha duke u falur !
Tha:
A nuk ka thënë All-llahu s.u.t:
O ju të cilët keni besuar përgjigjuni All-llahut dhe të Dërguarit nëse ju thërret në c`farë ju gjallëron jetën e zemrës dhe të shpirtit.
Më pas më tha:
Do të të mësoj më madhështoren sure në Kur’an para se të dalësh prej xhamisë.
Më kapi për dorë, e kur deshi të dilte prej xhamisë i thashë:
O i Dërguari All-llahut më the, Do të të mësoj më madhështoren sure në Kur’an ?
Tha:
Po, El-hamdu lil-lahi Rab-bil aalemin, ajo është shtatë ajetshja dhe Kur’ani i Madhëruar i cili më është dhënë mua.
Tra: Buhariu dhe Imam Ahmedi.

(Visited 533 times, 1 visits today)
Top