Quinta-feira, 8/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Surja el-Fatiha eshte ilaç për sëmundje

Surja el-Fatiha eshte ilaç për sëmundje

el fatiha

Surja el-Fatiha eshte ilaç për sëmundje!

Ibn-ul-Kajjim: “Kur kam qenë në Mekke isha i ekspozuar shumë sëmundjeve dhe nuk mundesha të gjeja mjek. Atëherë vetveten e mjekova duke e lexuar el-Fatihan dhe vërejta rezultate të çuditshme. Këtë ua tregova shumicës të cilët kishin dhimbje dhe shumica që e provuan këtë shumë shpejt u shëruan.

(al-Xhawab al-Kafi, Fq. 5)

Suretu El Fatiha
1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
2. Falënderimi i takon vetëm All-llahut, Zotit të botërave.
3. Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit!
4. Sunduesit në ditën e Gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)!
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë.
6. Udhëzona (përforcona) për në rrugën e drejtë
7. Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira,e jo në të atyre që je i hidhëruar dhe që kanë humbur!

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

Elhamdu lil-lahi Rabbil alemin.Err-rrahmanirr-rrahim.
Maliki jevmiddin. Ijjake na’budu ve ijjake nestein.
Ihdinas-siratal mustekim.Siratal-ledhine en’amte alejhim
Gajril magdubi alejhim ve led-dalin.”AMIN

Tags: