Sexta-feira, 7/5/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Suretu EL FATIHA

Suretu EL FATIHA

Suretu EL FATIHA

Eudhubil-lehi minesh-shejtanirr-rraxhim Mbështetem në Allahun nga djalli i mallkuar

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit

1. Elhamdu Lil-lehi rab-bil Alemin Lavd-falënderimi i takon All-llahut, Zotit(Krijuesit) të botërave

2. Err-rrahmenirr-rrahim Mëshiruesit, Mëshirëbërësit 3. Meliki jeumid-din Sunduesit të Ditës së Gjykimit

4. Ijjeke nabudu ue ijjeke neste`ain Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë

5. Ihdinas siratal mustekim Udhëzona në rrugën e drejtë

6. Siratal ledhine en amte alejhim,gajril Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, magdubi alejhim ue led-dal-lin. e jo në rrugen e atyre,ndaj të cilëve je i hidhëruar dhe të cilët kanë humbur rrugën.

(Visited 148 times, 1 visits today)
Top