Quinta-feira, 20/2/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sureja el Kader shqip-arabisht

Sureja el Kader shqip-arabisht

97.Suretu El Kadr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit.
2. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit?
3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!
4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.
5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.

 

 Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahîm

1. Innā enzelnāhu fî lejletil-kadr.
2. Ve mā edrāke mā lejletul-kadr.
3. Lejletul-kadri hajrum-min elfi shehr.
4.Tenez-zelul-melāiketu verr-rrūhu fîhā bi idhni Rabbihim-min kul-li emr.
5. Selāmun hije hattā matleail-fexhr.

(Visited 1,477 times, 1 visits today)
Top