Quarta-feira’, 18/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sulejmani, i biri i Daudit (Paqja dhe nderimet e Zotit qofshin mbi të), kur ndërtoi bejtul Makdisin (Aksanë), kërkoi nga Zoti tri gjëra

Sulejmani, i biri i Daudit (Paqja dhe nderimet e Zotit qofshin mbi të), kur ndërtoi bejtul Makdisin (Aksanë), kërkoi nga Zoti tri gjëra

Abdullah bin Amër përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:
Sulejmani, i biri i Daudit (Paqja dhe nderimet e Zotit qofshin mbi të), kur ndërtoi bejtul Makdisin (Aksanë), kërkoi nga Zoti tri gjëra: Kërkoi që gjykimi i tij të jetë në përputhje me gjykimin e Zotit, këtë (lutje) ia plotësoi. Kërkoi nga Allahu që ti japë pushtet, të cilin nuk do ta ketë askush nga ata që do vijnë më pas dhe këtë (lutje) ia plotësoi. Dhe kur mbaroi plotësisht nga ndërtimi i Aksasë i kërkoi Allahut për atë që e viziton atë (Aksanë), jo për ndonjë qëllim tjetër, por vetëm që të falet në të, që të dalë prej aty, pa asnjë gjynah, si dita kur e ka lindur nëna e tij. Pas kësaj Profeti (alejhi selam) tha: Sa u takon dy lutjeve të para, ato i janë dhënë, ndërkohë shpresoj shumë që ti jetë përmbushur edhe lutja e tretë që ka bërë!

E përcjell Nesaiu dhe Ibn Maxheh. E saktësoi Albani.

(Visited 646 times, 1 visits today)