Sábado, 10/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Sot data shënon 1 të muajit hënor Muharrem!!!

Sot data shënon 1 të muajit hënor Muharrem!!!

viti i ri islam

Sot data shënon 1 të muajit hënor Muharrem.

Muaji Muharrem dhe fillimi i kalendarit islam.

Kalendari islam lidhet ngushtë me Kalifin e famshëm Umer Ibnul-Hattabi. Ai ishte i pari që vendosi të ecet me kalendar të rregullt. Një ditë Umerit i sollën një dokument ku shënohej: “Deri në muajin Sha’ban”, pastaj tha: Për cilin Sha’ban po bëhet fjalë, për muajin Sha’ban që kaloi, apo për muajin Sha’ban në të cilin ndodhemi? Atëherë Umeri r.a urdhëroi që të ecet me kalendar të rregullt, mirëpo në prani të tij nisi diskutimi se prej cilit vit do të fillonin dhe cili do të ishte muaji i parë i kalendarit. Disa thonin të fillohet prej vitit që lindi Profeti (alejhissalatu uesselam), disa mendonin të fillohej nga viti kur u shpall si Profet, ndërsa pjesa tjetër e sahabëve të cilët ishin shumicë thanë që të merret për bazë viti ku filloi hixhreti nga Meka në Medinë. Me këtë mendim u pajtua dhe vetë Umeri r.a dhe ashtu u vendos përfundimisht. Ndërsa për sa i përket se cili muaj duhet të jetë i pari, pas shumë mendimesh Umeri r.a vendosi të fillohet me muajin Muharrem pasi ai është muaji që pason Dhul-Hixhen ku haxhinjtë kryejn ritet e Haxhit dhe shumë prej tyre kthehen në shtëpi në muajin Muharrem. (Bëhet fjalë për udhëtimin e hershëm nëpërmjet karvanëve)[1] Me këtë mendim ishin që në fillim Uthmani dhe Aliu.

Kalendari hënor, ose siç quhet ndryshe, kalendari Lunar bazohet në ciklin mujor të hënës, d.m.th në numërimin e ditëve të hënës sipas pamjes së saj nga Toka. Kalendari hënor ka 12 muaj të cilat fillojnë me Muajin Muharrem dhe mbarojnë me muajin Dhul-Hixhe. Hëna e cila lëviz rreth Tokës i duhet të kalojë 29.5 ditë për të gjitha fazat e saj. Kjo bën që muajt hënorë herë qëllojn 29 ditë dhe herë qëllojnë 30 ditë. Po ashtu duhet të dimë se nata në kalendarin islam llogaritet para ditës. Dhe fillimi i datës së re fillon me futjen e akshamit menjëherë pas perëndimit të Diellit. Pra akshami si kohë, në kalendarin islam shënon fillimin e natës dhe në të njëtën kohë fillimin e datës së re.

Mustafa Terniqi

Tags: