Segunda-feira, 27/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Sjelljet e mira dhe respekti ndaj gruas

Sjelljet e mira dhe respekti ndaj gruas

Sjelljet e mira dhe respekti ndaj gruas

Burri është i obliguar që ndjenjat dhe personalitetin e gruas ta respektojë ashtu si i ka hije. Që të kemi sjellje të mira ndaj gruas, na urdhëron edhe vetë Kur’ani: “…çoni jetë të mirë me to…” (En Nisa:19).

Lidhur me këtë Muhamedi a.s. ka thënë: “Besimtarët me besim më të përsosur janë ata që e kanë moralin më të lartë, kurse më të moralshmit prej jush janë ata që kanë sjellje të mira me gratë e veta.“ (Tirmidhiu nga Ebu Hurejra, 3/466, nr.1162).

Pejgamberi a.s. ndaloi sharjen e gruas, rrahjen fytyrës dhe nënçmimin e saj në prezencën e njerëzve, madje edhe nëse ajo e meriton atë. Në një rast Pejgamberi a.s. është pyetur: „Cili është haku i bashkëshortes prej burrit të saj? Pejgamberi a.s. tha: „Ta ushqesh kur të ushqehesh, ta veshmbathësh kur të veshmbathesh. Mos i bjer fytyrës, mos e nënçmo, mos e përbuz, vetëmse në shtëpi.” (Ebu Davudi, nga Habim b. Muavije, 2/244, nr.2142).

Nga kjo nënkuptohet se, te gruaja ndonjëherë mund të gjendet ndonjë sjellje apo cilësi që burrit nuk i pëlqejnë, porse burri në këtë rast nuk duhet reaguar menjëherë, dhe për këtë nuk duhet të shikojë vetëm prej një këndi. Atë cilësi apo sjellje të saj burri duhet ta vështrojë nga të gjitha këndet dhe të bëjë një lloj baraspeshimi mes cilësive të mira dhe të liga të saj. Ka raste kur ndonjë sjellje të gruas burri e urren, porse ai duhet pasur në konsideratë edhe ndonjë sjellje të mirë të saj. Lidhur me këtë Pejgamberi a.s. ka thënë: “Besimtari nuk duhet ta dëmtojë besimtaren për shkak të urrejtjes së ndonjë sjellje të saj…“ (Muslimi nga Ebu Hurejra 10/57.)

Një hadith i Pejgamberit a.s. e konfirmon këtë: “Femra është krijuar prej brinjëve të shtrembëta të burrave, dhe ndoshta nuk të përshtatet në atë që dëshiron ti. Edhe nëse dëfrehesh me të, dëfrehesh ashtu siç është ajo e shtrembër. E nëse tenton ta drejtosh, atëherë e ke thyer atë, e thyerja e saj është shkurorëzimi.” (Muslimi nga Ebu Hurejra, 10/57).