Quarta-feira’, 22/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Si t’i largosh shqetësimet?

Si t’i largosh shqetësimet?

 

Si t’i largosh shqetësimet?

Dërguari i Allllahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]
në raste të vështirësive thoshte:
“LA ILAHE IL-ALL-LLAHU EL-ADHIM EL HALIM LA ILAHE IL-LALL-LLAHU RABBUL ARSHI-L-ADHIM. LA ILAHE ILA-LLAHU RABBU-SSEMAVATI VE RABBU-L-ERDI VE RABBUL-ARSHI-L-KERIM.”
(Nuk ka zot pos All-llahut të Lartëmadhëruar, të Urtit. Nuk ka
Zot pos All-llahut, pronarit të Arshit. Nuk ka Zot pos All-llahut.
Zot i qiejve, tokës dhe Arshit).

Transmeton Buhariu dhe Muslimi

I Dërguari i All-llahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] poashtu thotë: “A dëshironi t’u njoftojë për një gjë? Kur të zbret ndonjë vështirësi tek ndonjëri prej jush, apo ndonjë fatëkeqësi e kësaj bote, le të lutet me këte, e lutja e tillë do t’i ndihmojë që t’i largojë ato. I Dërguari [sal-lallllahu alejhi ve sel-lem] tha: “Ajo është duaja (lutja) e Dhen-Nunit (të cilën e ka bërë në barkun e peshkut):
“LA ILAHE ILA ENTE, SUBHANEKE, INNI KUNTU MINEDH-
DHALIMIN”
(Nuk ka Zot pos teje. Ti je i pastër nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtësi vetes sime).

Transmeton Tirmidhiu dhe Hakimi hadithi është sahih

(Visited 1,532 times, 2 visits today)
Tags:
Top