Quinta-feira, 9/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

SI TË MARRIM GUSUL?

SI TË MARRIM GUSUL?

SI TË MARRIM GUSUL?
Pas marrëdhënieve intime, guslin duhet marrë ashtu siç ka vepruar i Dërguari i Allahut s.a.v.s. Në të vërtetë, ai, siç thekson Imam Buhariu në një thënie të Ajshes r.a. dhe Mejmunes
r.a., së pari ka larë duart, ndërsa në një thënie tjetër edhe organin gjenital, pastaj lante gojën dhe fytin dhe mirrte abdest siç mirret abdesti për namaz. Pas kësaj lante kokën e pas saj tërë trupin, kështu që askund të mos mbesë ndonjë pjesë e terur. [Buhariu, Sahih: 5-Kitabu-l-gusli, 1-Babu-lvudui kable-l-gusli, hadithi nr. 248 dhe 5-Babu-l-guslimerreten vahideten, hadithi nr 257.]

contrast shower

(Visited 218 times, 1 visits today)
Top