Quinta-feira, 8/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Si të besojmë në melaike?

Si të besojmë në melaike?

drita

Së pari: besojmë në ata melekë që ua dimë emrat, si: Xhebraili, Mikaili, Israfili, Malik, Ridvan, Melekulmevt (meleku i vdekjes), Munker, Nekir.
Xhebraili: është i autorizuar me atë që është jetë për zemrat. Ajo është shpallja.
Xhibrili është ai të cilin Allahu e ka autorizuar që t’ua zbres shpalljet të dërguarve. Allahu ka thënë: ”Atë e solli shpirti besnik (Xhibrili). (E solli) Në zemrën tënde, të bëhesh thirrës që ua tërheq vërejtjen. Me gjuhë të qartë arabe”. (Shu’ara193, 194, 195).
Israfili: është i autorizuar t’i fryjë surit ditën e gjykimit për të ringjallur trupat.
Mikaili: Është autorizuar me sjelljen e shiut dhe bimëve.
Muhamedi alejhi selam bashkarisht përmendë këto melaike në hapjen e namazit të natës ku thoshte: ” O Allahu im! Zoti i Xhebrailit, Mikailit dhe Israfilit, Krijues i qiejve dhe i tokës, Ti që di ti fshehtën dhe të dukshmen, Ti që gjykon mes robërve të Tu kur ata ndahen në mendime. Më udhëzo me lejen tënde në të vërtetën kur njerëzit përçahen në mendime, vërtetë Ti udhëzon kë do në rrugë të drejtë”.
Malik: është autorizuar për zjarrin. Argument është fjala e Allahut për banorët e zjarrit. Allahu thotë:” Ata do të thërrasin: O Malik! Le të na vdes Zoti yt!” e Ai do të thotë: ” Ju aty do të mbeteni përgjithmonë”. (Zuhruf:77).
Ridwan: është meleku i cili është autorizuar për Xhennetin. Emri i tij nuk është i pohuar qartë sikurse emri Malik, por me këtë emër është i njohur tek dijetarët. Allahu e di më mirë.
Melekulmeut (meleku i vdekjes) është përhapur se emri i tij është “Azrail” , por kjo nuk është vërtetuar. Kjo ka ardhur në disa israilijate (lajme të beni israilëve) që nuk na obligon t’i besojmë këtij emri dhe atë që është autorizuar me vdekjen e quajmë melekulmeut-meleku i vdekjes. Ashtu sikurse e ka quajtur Allahu në Kur’an:” Thuaju:” Engjulli i vdekjes, i cili është i autorizuar për atë, do t’ju marrë shpirtin e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj”. (Sexhde:11)
Munker dhe Nekir: ja dy melekët e Allahut që e pyesin të vdekurin në varrin e tij, për këtë ka ardhur një hadith në Tirmidhi, por disa dijetarë e kanë bërë të dobët hadithin dhe kanë thënë: nuk ka mundësi të quhen me këtë emër melaiket të cilat: ” Nuk kundërshtojnë atë që i urdhëron Allahun dhe veprojnë atë që urdhërohen”. (Tahrim:6).
Sidoqoftë ata janë dy melekë që marrin në pyetje të vdekurin për: Zotin e tij, për fenë e tij dhe për pejgamberin e tij.

Përshtati: Valdet Kamberi

Tags: