Terça-feira, 17/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

SHKAQET E MOSPRANIMIT TË LUTJES

SHKAQET E MOSPRANIMIT TË LUTJES

SHKAQET E MOSPRANIMIT TË LUTJES
Tregohet se Ibrahim ibn Ed’hemi, përderisa kalonte nëpër tregun e Basrës, u tubuan njerëzit rreth tij dhe i thanë: “O Ebu Is-hak, Çka është me ne që i lutemi Allahut, por ai nuk na pranon?”
Ai i thotë: “Për shkak se zemrat e juaja jan të vdekura në dhjetë çështje:
E para: E njihni Allahun dhe nuk i kryeni obligimet e Tij.
E dyta: Deklaroni se e doni të Dërguarin e Allahut s.a.v.s., e nuk veproni sipas sunetit të tij.
E treta: E lexoni Kur’anin dhe nuk veproni me të.
E katërta: I shfrytëzoni të mirat e Allahut, e nuk e falënderoni.
E pesta: Thoni se shejtani është armiku juaj, e nuk e kundërshtoni.
E gjashta: Thoni se xheneti është i vërtetë, e nuk punoni për të.
E shtata: Thoni se xhehenemi është i vërtetë, e nuk largoheni prej tij.
E teta: Thoni se vdekja është e pashmangshme, e nuk përgatiteni për çastin e tij.
E nënta : Zgjoheni nga gjumi, i shihni të metat e të tjerëve, e i harroni tuajat.

E dhjeta: I varrosni të vdekurit, e nuk llogaritni se do t’ju ndodhë njësoj si atyre”.

 

(Visited 433 times, 1 visits today)