Sexta-feira, 7/10/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sëmundjet fizike

Sëmundjet fizike

Sëmundjet fizike

Lloji i dytë i sëmundjeve është ai i kushteve fizike të tilla si problemet kardiovaskulare, dhimbjet e kockave, ç’rregullimet gastro-intestinale etj…Këto shprehen në një varietet mënyrash të ndryshme disa prej të cilave ne po mësojmë nga dita në ditë aq shumë sa përparojmë në këtë fushë.

Ato kanë një varietet shkaqesh, disa janë përmendur në sunnet dhe të tjerat që ne i kemi zbuluar përmes teknologjisë. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, tregoj problemin e mutacionit gjenetik dhe gjithashtu shumë kushte ndodhin për fajin tonë, zakonisht nga pakujdesia dhe pangopshmëria. Në një transmetim akoma të dobët, është thënë që Profetit salallahu alejhis ua selam i është dhuruar një doktor personal nga sundimtari Kaukas i cili u refuzua me thënien e mëposhtme: “Ne nuk kemi nevojë për një doktor. Ne nuk hamë aq shumë”.

Me të vërtetë, çdo ditë bëhet më e qartë që rruga sesi në i trajtojmë trupat tonë përsa i përket dietës, ushtrimit dhe ngrënies së helmeve të ndryshme që ne i kemi krijuar të tilla si akooli, drogat, duhani dhe ndotja është duke provuar se është shkaku kryesorë për sëmundjet e tona të ndryshme dhe kushtet mendore prej të cilave vuajmë.

Shkaku i tretë kryesorë është i qartë nga Kur’ani dhe Sunneti, veçanërisht me shembullin e Profetit Ejub, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, i cili u sëmurë me një sëmundje që nuk ishte as gjenetike ose e vetë shkaktuar por ishte një test nga Krijuesi i Tij në mënyrë që t’ia ngrinte statusin e tij – kjo pa dyshim ekziston në botën e sotme me Allahun e lartmadhëruar i cili sprovon mijëra njerëz me sëmundje që ata nuk ka asnjë farë kontrolli në marrjen (e sëmundjes) por do t’i jepet më tepër kontroll përsa i përket konsekuencave, qoftë në këtë botë dhe qoftë në tjetrën; sepse me të vërtetë, nuk ka sëmundje përveçse që një kurë të jetë caktuar për të.

Trajtimi i të gjitha këtyre kushteve janë kryesisht në duart e doktorëve – ata do të përdorin ilaçe “mjekësore” në formë hapash dhe teknikash për të kuruar dhe për të ngritur shumë prej asaj që është përmendur dhe kjo përfshin këtu edhe disa ilaçe të komplikuara që trajtojnë sëmundjen mendore dhe gjithashtu depresionin klinik, shpesh me rezultate të shkëlqyeshme.

Megjithatë këtu, ne kemi kalimin e parë, sepse “doktorët popullorë (për hir të muhabetit), kanë treguar dobi të mëdha. Këtu, “popullore” i referohet përdorimit të ilaçeve jo të komplikuara por përdorimit të ixhamës, bimëve medicinale dhe mjekësinë “alternative” , etj…

Si kjo, i njëjti grup ose disa të tjerë do të përdorin gjithashtu rukian – një lloj “shërim besimi” – që përdor Kur’anin dhe Lutjet e Profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, për t’i kuruar njerëzit madje edhe me probleme fizike të tilla si artriti ose probleme zemre. Rakiu i stërvitur (shëruesi fetarë i cili ndjek metodën profetike të saktë) do të jetë eksperti këtu duke vendosur çfarë është e mundshme dhe çfarë nuk është. Sunneti është plotë me shembuj të tillë dhe madje edhe sot, ne si mysliman profesional të shëndetit gjithmonë do të përdorim këto metoda me nivele të ndryshme
në sukses, të ngjashme ose ndoshta më pak sesa ata që përdorin trajtimin “mjekësorë”.

Gjithashtu, duaja direkte, Allahut nuk duhet të harrohet kurrë sa më shpesh gjatë procedurave të mjekimit. Allahu i lartmadhëruar është Ai i cili e krijon sëmundje dhe Ai mund ta heq – nuk është i lidhur pas parimeve mjekësore dhe tradicionale siç i kuptojmë ne ato dhe Fuqia e Tij tejkalon mendjet tona të kufizuara dhe logjikën tonë të të perceptuarit.

Pra, ne shohim në këtë grupin e dytë të sëmundjes plane të gjëra dhe shumë praktikues të përfshirë.

(Visited 131 times, 1 visits today)