Quinta-feira, 8/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Sëmundjet e gjuhës

Sëmundjet e gjuhës

gjuha
Sëmundjet e gjuhës -Ibn Kajjimi

Ibn Kajjimi All-llahu e mëshiroftë thotë:

Gjuha i posedon dy sëmundje të mëdha, nëse shërohet nga njëra nuk shërohet nga tjetra:

-Sëmundja e të folurit dhe
-Sëmundje e heshtjes.

Mund të jetë çdonjëra prej tyre më e keqe se tjetra.

Ai që hesht nga e vërteta është shejtan memec, i ka bërë All-llahut subhanehu ve teala mëkat.

Folësi në të kotë është shejtan me gojë, i ka bërë mëkat All-llahut subhanehu ve teala.
Shumica e njerëzve janë të humbur në këtë kuptim dhe gjenden në mes këtyre dy rrymave: Shejtanë memecë ose shejtan folës.

Kurse pasuesit e të vërtetës dhe mesatarët i mbrojnë gjuhët e tyre nga e kota dhe flasin në atë çka iu sjell dobi në Ditën e Gjykimit.

***Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur me të- thotë:

“I Dërguari i Allahut s.a.v.s. është pyetur se cilat vepra i fusin njerëzit më së shumti në Xhennet? Ka thënë: “Devotshmëria dhe Morali i mirë.”

Eshtë pyetur se cilat vepra i fusin më së shumti Njerëzit në Xhehennem? Ka thënë: “Gjuha dhe organi gjenital.” Transmeton Tirmidhiu

Çfarë përfitohet nga ky Hadith:

*Interesimi i Sahabëve Allahu qoftë i kënaqur me ta -për të mësuar Islamin dhe drejtimi i pyetjeve të Dërguarit të Allahut për atë që nuk e dinin.

*Devotshmëria dhe frika ndaj Allahut janë prej shkaqeve të hyrjes në Xhennet.

*Morali i mirë dhe sjellja e mirë me të tjerët janë Rrugë që çojnë në Xhennet.

*Gjuha me sëmundjet e veta, gënjeshtra, përgojimi dhe shpifja janë prej shkaqeve të hyrjes në Zjarr.

*Organi gjenital me haramet që bën, shkakton hyrjen në zjarrin e Xhehennemit.

Tags: