Quarta-feira’, 27/1/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Sadakaja në errësirën e natës shuan hidhërimin e Zotit

Sadakaja në errësirën e natës shuan hidhërimin e Zotit

Sadakaja e fshehtë

Imam Dhehebiu në librin e tij “Sijr A’lam En Nubela” në faqet 393-394 kur flet për Ali ibn Husejnin, (Allahu e mëshiroftë) nipin e Aliut radijAllahu anhu të njohur ndryshe edhe si Zejnul Abidijn thotë:
– Ibn Ujejne transmeton nga Ebu Hamzeh Eth Themali se Ali ibn Husejni e ngarkonte bukën në shpinën e tij natën dhe dilte në errësirë duke kërkuar për të varfërit dhe nevojtarët. Ai thoshte: Sadakaja në errësirën e natës shuan hidhërimin e Zotit.
 Junus ibn Bekijr transmeton nga Muhamed ibn Is’haku se kishte njerëz nga banorët e Medines që jetonin por nuk e dinin se nga u vinte rizku. Pasi vdiq Ali ibn Husejni filloi ti mungonte ajo që ju vinte natën nëpër shtëpitë e tyre.
– Xherijr ibn Abdul Hamid transmeton nga Amru ibn Thabit se kur vdiq Ali ibn Husejni gjetën në shpinën e tij shenjat e enëve të ushqimit që transportonte natën për tek shtëpitë e vejushave.
– Ka thënë Shejbeh ibn Neameh: Pasi vdiq Ali ibn Husejni e kuptuan se ai furnizonte me ushqime njëqind familje.
Thashë (tregon imam Dhehebiu): Prandaj dukej koprac, sepse jepte sadaka fshehtas ndërsa familja e tij mendonte se ai mblidhte dirhemët për ti ruajtur.
– Disa të tjerë kanë thënë: Nuk na mungoi sadakaja e fshehtë derisa vdiq Ali ibn Husejni.

 

(Visited 63 times, 1 visits today)
Top