Terça-feira, 17/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Rukja

Rukja

Rukja

Rukja më e dobishme, me leje nga Allahu, është ajo që njeriu ia bën vetvetes apo më të dashurve të tij dhe nuk bredhë lart-poshtë nëpër rukjexhi, që shumica e tyre janë mashtrues.
Rukja bëhet kështu: vendos dorën në vendin e dhimbjes ose pa e vendosur fare, lexon Dhikrin e mëposhtëm dhe herë pas here pështyn por pa pështymë drejt vendit të dhimbjes ose në vesh apo në kokë.
1. suren Fatiha – 3 herë
2. ajetin Kursij – 3 herë
3. suren Ihlas – 3 herë
4. suren Felek – 3 herë
5. suren Nas – 3 herë
6. lutjen: “Bismilahi erkiik uAllahu jeshfiik” – 3 herë
7. lutjen: “Eudhu bikelimatil’lahi tammati min sherri ma halek” – 3 herë
8. lutjen: “Eudhu bikelimatil’lahi tammeh, min kul’li shejtanin ue hammeh ue min kul’li ajnin lammeh” – 3 herë
9. lutjen: “Bismil’lahi ledhi la jedur’ru mea’smihi shej’un fil erdi ue la fis semai ue hues semiul alim” – 3 herë
Allahu na ruajttë të gjithëve nga çdo e keqe prej xhindeve apo njerëzve!

Omer Berisha

(Visited 235 times, 1 visits today)