Sábado, 30/9/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Rregulla lidhur me ëndrrat në përgjithësi

Rregulla lidhur me ëndrrat në përgjithësi

enderrat ne gjum
Rregulli i parë: Ëndrrën t’ia tregojë vetëm dijetarit ose njeriut të mirë.

Nuk ka dyshim se dijetari është i njohur me shumë gjëra të intepretimit të saktë të ëndrrave. Ai është këshillues që di të këshillojë mirë dhe t’i interpretojë ato në mënyrën sa më të mirë.
I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Ëndrrën tregoja vetëm dijetarit ose këshilluesit.”1

Rregulli i dytë: Të mos shpejtojë në interpretimin e ëndrrës.

Njeriu nuk duhet të shpejtojë për ta interpretuar ëndrrën që e ka parë, por duhet të presë një kohë, me qëllim që atë ta interpretojë sa më mirë, sepse mund të ndodhë që ëndrra të bëhet realitet mu ashtu sikur që e ka parë.
I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Ëndrrën tregoja vetëm atij që është i dashur dhe i mençur.”2

Rregulli i tretë: Të mos gënjejë për ëndrrën.

Të shtojë gjëra që nuk i ka parë ose të shpikë diçka dhe të pretendojë se e ka parë në ëndërr, ndërkaq nuk e ka parë. Disa dijetarë thonë se një gjë e tillë llogaritet ndër gjynahet më të mëdha.
I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Ai që thotë se ka parë në ëndërr atë që nuk e ka parë, do të detyrohet t’i lidhë dy qime, e këtë kurrë nuk ka për ta bërë.”3

Ai, salallahu alejhi ue selem, gjithashtu ka thënë: ”Vërtetë prej shpifjeve më të mëdha, është që njeriu të pranojë për baba atë të cilin nuk e ka baba, ose të vërtetojë se ka parë në ëndërr atë që nuk e ka parë, ose të deklarojë për të Dërguarin e Allahut atë që nuk e ka thënë.”4

”Shpifja më e keqe, është që njeriu të tregojë se ia kanë parë sytë atë që nuk ia kanë parë.”5

Rregulli i katërt: Të mos i tregojë askujt për lojën e shejtanit me të në ëndërr.

I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Nëse shejtani luan me ndonjërin nga ju në gjumë, të mos i tregojë askujt.”6

Ndodhë që shejtani të luajë me ndonjërin nga ne në gjumë, ndaj nuk duhet t’u tregojmë të tjerëve për lojërat e tij. I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, i tha beduinit, i cili kishte parë në ëndërr se koka e tij ishte prerë dhe ishte rrokullisur, ndërsa ky e ndiqte: ”Mos i trego askujt për lojën e shejtanit me ty në gjumë.”7

Rregulli i pestë: Ai që e sheh të Dërguarin në ëndërr, le ta dijë se vërtetë e ka parë.

Ai që e sheh të Dërguarin, salallahu alejhi ue selem në ëndërr, ai vërtetë e ka parë, qoftë duke e urdhëruar për diçka, duke e ndaluar për diçka ose duke e këshilluar për diçka, sepse shejtani nuk mund të jetë në formën e të Dërguarit, salallahu alejhi ue selem.

I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Kush më sheh në ëndërr, ai vërtetë më ka parë, sepse shejtani nuk paraqitet në formën time.”8

Mirëpo nuk është e mundur që i Dërguari të vjen në ëndërr dhe ta urdhërojë ose ndalojë për gjëra që janë në kundërshtim me Kur’anin dhe Sunetin, ndaj besimtari duhet të ketë kujdes, që shejtani të mos luajë me të.
I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, nuk mund të vjen në ëndërr dhe t’i abrogojë mësimet e sheriatit, të cilat i ka vendosur duke qenë i gjallë.

Rregulli i gjashtë: Interpretuesi të mbështetet në Kur’an dhe Sunet.

I Dërguari, salallahu alejhi ue selem e kishte interpretuar qumështin me diturinë, ndaj interpretuesi duhet të mbështetet në hadithet e të Dërguarit, salallahu alejhi ue selem dhe në mësimet Kur’anore, siç është rasti i Jusufit, alejhi selam.

Këto ishin disa nga rregullat që nënkuptojnë sjelljet e larta lidhur me ëndrrat. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve.

Autor: Shejh Abdulaziz Bin Fet’hi Es-Sejid En-Neda.