Sexta-feira, 9/12/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Pse Allahu nuk do që gruaja të pikëllohet?

Pse Allahu nuk do që gruaja të pikëllohet?

Allahu thotë: “Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen”. (Ahzab 51)
Allahu thotë: “Një zë e thirri nga poshtë: “Mos u pikëllo”. (Merjem 24)
Allahu thotë: “pa pasur frikë dhe as dëshpërim”. (Kasas 7)
Allahu thotë: “që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më”. (Taha 40)
Këto ajete na qartësojnë se pikëllimi i gruas është i rëndë, dhe dhembjet e saj janë të rënda, s’mundet zemra t’i përballon!
Pra, silluni butë me gratë! Ajo kur pikëllohet, i thyhet zemra!
Sillu butë me të! Mos ia the zemrën me fjalë!
Mos e prek zemrën e saj duke u tall me të!
Afrohu tek Allahu me bamirësi ndaj saj!
Respektoje, nderoje dhe mos ia pikëllo zemrën!!
I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, na porositi dhe tha: “Silluni mirë me gratë e juaja”.