Quinta-feira, 28/10/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Prej Shenjave t? Kijametit ?sht? ngritja e njer?zve t? ul?t mbi njer?zit e mir?

Prej Shenjave t? Kijametit ?sht? ngritja e njer?zve t? ul?t mbi njer?zit e mir?

xhamia

Prej Shenjave t? Kijametit ?sht? edhe ngritja e njer?zve t? ul?t mbi njer?zit e mir?. Njer?zve t? ul?t u jipet p?rpar?si n? çdo ç?shtje. At?her? drejtimi i njer?zve bie n? dor? t? mendjeleht?ve, n? dor? t? njer?zve t? ulët e t? pavler?. Kjo ndodh p?r shkak serealiteti ?sht? i kund?rt dhe gjendja ka ndryshuar. Nj? shenj? e till? shihet qart? sot n? dit?t tona. Sot, shumica e krer?ve t? njer?zimit dhe administrata e tyre jan? njer?zit m? me pak dije e vlera, ku në të vërtetë njer?zit fetarë dhe t? devotsh?m meritojn? t? jen? t? par?t n? marrjen p?rsip?r të ç?shtjeve të njer?zve, sepse m? t? mir?t e njer?zve dhe m? të ndershëmit në mesin e tyre jan? njer?zit fetar? e t? devotsh?m. Allahu xh.sh. thot?: “M? i nderuari prej jush tek Allahu ?sht? ai që ?sht? m? i devotsh?m.” (Huxhurat; 13).

I D?rguari i Allahut a.s. ia jepte personave m? t? p?rshtatsh?m dhe m? t? ditur postet administrative q? kishin lidhje me interesat e njer?zve. Po t? nj?jt? gj? kan? b?r? edhe m?k?mb?sit e tij m? pas. Shembujt p?r k?t? jan? t? shumt?.

Buhariu përcillet prej Hudhejfes se i D?rguari i Allahut a.s. u tha banor?ve t? Nexhranit: “Un? do t’ju d?rgoj nj? burr? besnik, besnik t? v?rtet?.” Shok?t e t? D?rguarit t? Allahut a.s. t? gjith? e prisnin nj? gj? t? till?. Ai a.s. pastaj d?rgoi Ebu Ubejden.”[1]

M? posht? po p?rmendim disa hadithe, q? tregojn? se prej Shenjave t? Kijametit ?sht? edhe ngritja e njer?zve t? ul?t. Imam Ahmedi përcjell nga Ebu Hurejra se i D?rguari i Allahut a.s. ka th?n?: “Për njer?zit do t? vijn? vite mashtrimi, n? t? cil?t pranohet fjala e g?njeshtarit, p?rg?njeshtrohet i sinqerti, i zihet bes? t? pabesit, konsiderohet i pabes? besniku dhe flasin mendjeleht?t.” Mendjeleht?t injorant?, t? cil?t flasin pa dije rreth ç?shtjeve të njer?zve.[2]

N? hadithin e gjat? t? Xhibrilit thuhet: “Por, po t? tregoj shenjat e tij …. kur t? zhveshurit, k?mb?zbathurit t? jen? krer?t e njer?zve, at?her? kjo ka p?r t? qen? shenj? e tij”[3]

Nga Omer ibn Hatabi përcillet se i D?rguari i Allahut a.s. ka th?n?: “Një prej shenjave t? Kijametit ?sht? sundimi mbi bot?n i Luk`as, birit t? Luk`as[4]. At? dit?, nj? besimtar q? q?ndron në mesin e dy fisnik?ve ka p?r t? qen? prej njer?zve m? t? mir?.”[5]

 N? Sahih përcillet: “N?se ç?shtja lihet n? dor? t? atij, i cili nuk ?sht? i p?rshtatsh?m p?r t?, at?her? prit Kijametin.”[6]

Nga Ebu Hurejra përcillet se ka th?n?: “Prej shenjave t? Kijametit… t? ngrihen t? ult?t mbi t? lart?t.”

O Abdullah ibn Mesud, a e ke d?gjuar k?shtu prej t? dashurit tim? Ai tha: “Po, pasha Zotin e Qabes.” T? pranishmit than?: “Çfar? jan? t? ult?tit?” Ebu Hurejra tha: “Burrat e dob?t n? sjellje dhe n? mendim dhe njer?zit e sht?pive t? panjohura, t? cil?t ngrihen mbi njer?zit e mir?. Nd?rsa t? lart?t jan? njer?zit e sht?pive t? ndershme.”[7]

Imam Ahmedi përcjell nga Ebu Hurejra se i D?rguari i Allahut a.s. ka th?n?: “Kjo bot? nuk ka p?r t’u zhdukur drisa t? b?het e Luk`a ibn Luk`as.”[8] Pra derisa mir?sit?, k?naq?sit? dhe pozita n? t? t? jen? t? tijat.[9]

N? nj? transmetim t? imam Ahmedit nga Hudhejfe përcillet se i D?rguari i Allahut a.s., n? lidhje me zhdukjen e amanetit ka th?n?: “Derisa t? thuhet p?r dikë: sa i fort? ?sht? ai, sa i zgjuar ?sht? ai, sa i mençur ?sht? ai, nd?rsa n? zemr?n e atij njeriu nuk ka besim as sa grimca e far?s s? melit.”[10]

Ky ?sht? edhe realiteti i musliman?ve n? k?t? koh?. Njer?zit thon? p?r ndonj? njeri: sa i mençur, sa sjellje dhe moral t? mir? ka ky njeri, duke e cil?suar me cil?sit? m? t? mira, nd?rkoh? q? ai njeri ?sht? prej njer?zve m? t? prishur, me fe e bes? m? t? pak?t, i cili mund t? jet? armik i musliman?ve dhe punon p?r shkat?rrimin e Islamit. Nuk ka ndryshim dhe forc? vet?m me ndihm?n e Allahut, t? Lartit, t? Madh?ruarit.


[1] Sahihul Buhari bashk? me shpjegimin e Ibn Haxherit 13/232.

[2] Musnedi i Ahmedit bashk? me shpjegimin e Ahmed Shakirit 15/37. Ahmed Shakiri ka th?n? se zinxhiri i k?tij hadithi ?sht? i mir? dhe teksti i tij ?sht? i sakt?.

[3] Sahihul Muslim bashk? me shpjegimin e Neueuiut 1/163.

[4] Fjala Luk`a tek arab?t do t? thot? skllav, mir?po pastaj ?sht? p?rdorur p?r t? identifikuar budallain, injorantin dhe t? idiotin. Kjo fjal? p?rdoret edhe p?r t? identifikuar t? voglin n? mosh?, por n?se me t? i drejtohesh nj? t? rrituri, ke p?r q?llim t? tregosh diturin? dhe mendjen e pak?t t? atij personi. Shih: “P?rfundimi i Ibn Ethirit” 4/268.

[5] Hejthemiu ka th?n?: “K?t? hadith e ka transmetuar Taberaniu me dy zinxhir? transmetimi, nj?ri prej t? cil?ve i ka transmetuesit t? besuesh?m. Shih: “Tubuesi i Shtesave” 7/325.

[6] Sahihul Buhari bashk? me “Çeljen e Krijuesit” 11/332.

[7] “Tubuesi i shtesave” 7/327. Hejthemiu ka th?n?: “Nj? pjes? e hadithit t? Ebu Hurejres gjendet n? sahihun e Buhariut dhe personat e zinxhirit t? transmetimit t? tij jan? persona t? sahihut, p?rveç Muhamed ibnul Harith ibn Sufjanit, i cili ?sht? i besuesh?m.”

[8] Musnedi i Ahmedit 16/284. K?t? hadith e ka sakt?suar shejh Albani n? librin e tij “I sakti i tubuesit t? vog?l 6/142, nr i hadithit; 7149.

[9] “Shpjegimi i tubuesit t? vog?l” 5/394, i Abdurra`uf El Menaui.

[10] Sahihul Buhari bashk? me shpjegimin 11/333, Sahihul Muslim bashk? me shpjegimin 2/167.

SHKEPUTUR NGA LIBRI “SHENJAT E KIAMETIT”
PERKTHEU: GENC PLUMBI.

(Visited 123 times, 1 visits today)
Tags:
Top