Domingo, 26/1/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Pra jeta s’meriton pikëllimin

Pra jeta s’meriton pikëllimin

Pra jeta s’meriton pikëllimin

Eshtë interesante se në Kur`an Famëlartë më tepër jemi të urdhëruar të kujdesemi ndaj sëmundjes psikike dhe shpirtërore se ndaj sëmundjeve fizike. Thotë Allahu (xh.sh):

Në zemrat e tyre kanë sëmurje, e All-llahu u shton sëmundje edhe më shumë, e për shkak se ata përgënjeshtruan, pësojnë dënim të dhembshëm. (Kur`an 2:10).

E kur ata u shmangën (nga e vërteta), All-llahu i largoi zemrat e tyre. (Kur`an 61:5).

Filosofi francez Montaigne gjithmonë në jetën e tij thoshte këtë fjalë: “Nuk preket njeriu me atë që ndodh,ashtu siç preket dhe ndjehet nga mendimet e tij rreth asaj që ndodhë.”

Kurse nga gjurmët e shokëve të të Dërguatit kemi këtë lutje: “Zoti ynë, më bëj t’i pajtohem caktimit Tënd që të di dhe të bindem se ajo që më ka goditur, s’ka mundur të mos më godasë, e as ajo që s’më ka goditur nuk ka mundur të më godasë.”

(Visited 64 times, 1 visits today)
Top