Domingo, 22/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

POSEDONI KËTO CILËSI QË T’JU DOJË ALLAHU

POSEDONI KËTO CILËSI QË T’JU DOJË ALLAHU

Ai i cili dëshiron që ta dojë Allahu i Lartësuar, le të përpiqet t’i posedojë këto cilësi.

Cilësia e parë: Pendimi.

“Padyshim, Allahu i do ata që pendohen fort (nga gjynahet).” El-Bekare, 222.

Cilësia e dytë: Durimi.

“Allahu i do të duruarit” Al-Imran, 146.

Cilësia e tretë: Të jetë prej punëmirëve.

“Allahu i do punëmirët.” Al-Imran, 148.

Cilësia e katërt: Devotshmëria.

“Me të vërtetë Allahu i do të devotshmit” Al-Imran, 76.

Cilësia e pestë: Drejtësia.

“Vërtet, Allahu i do të drejtët” El-Maide, 42.

(Visited 724 times, 1 visits today)