Sexta-feira, 17/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Planeti Tokë

Planeti Tokë

Kush e mban planetin Toke te mos bie dhe te mos e humb rrugen?Allahu thotë: 51:20. Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit.

Planeti Tokë është një top i madh i përbërë nga shkëmbinj dhe elemente të tjera, e cila është vlerësuar mbi 9000 milion milion milion tonë peshë e cila lundron në hapësirë. Kush e mban të mos bie ose mos ta humb rrugen? A ka dikush nga ne që ta mbaj?

Njeriu, krijesa më intelegjente e cila ecë nëpër Tokë, që një flutarake ta drejtojë nga njëri qytet në tjetrin, dhe për të fluturuar me sukses, duhet të përdoret një numër të instrumenteve të avancuara, ekspertë, kontrollin nga toka etj. Përderisa i gjithë planeti noton në mënyrë të përkryer dhe e di saktë rrugën pa kontrollin e njeriut.

Kur toka të ishte vetëm pak më afër diellit, e gjithë kjo do të jetë djegur. Kur do të ishte pak më tej nga dielli, e gjithë toka do të ishte e ngrirë. Kush e ruan me precizitet këtë distancë të largësisë nga Dielli prej 150.000.000 km.

Ai top i cili noton në hapësirë është i ekspozuar ndaj rrezikut konstant nga të gjitha anët. Çdo moment bien rreze të ndryshme dhe nëse ato rreze arrijnë në hapësirën e Tokës, do ta kishin shkatërruar jetën e saj për një moment. Ne hecim në sipërfaqe të këtij planeti, në të jetojmë dhe ndërtojmë, kurse nën sipërfaqe është zjarri i nxehtë.

Shohim se kur vullkanët aktivohen llava e kuqe temperatura të cilit i kalon 1000 ° C, e ne jetojmë sipër saj. Na ndan vetëm një shtresë e hollë që nuk është e trashë vetëm se 5-8 km në det, ose 40 km nën koren e Tokës. Në çdo kohë Toka është ekspozuar ndaj rrezikut të madh brenda dhe jashtë.
Gjithçka në tokë është kryer në mënyrë të përkryer e të koordinuar dhe e kryen funksionin e vet: në detra, lumenj, male, shkëmbinj, bimët, kafshët, erërat, etj. Kjo harmoni, e përpikmëri të përsosurit dhe për funksionalitetin e qartëm flasin se pas kësaj është Plotfuqishmi dhe i Gjithëdijshëm Krijuesi, i Cili gjitha këto i ka rregulluar dhe udheheq me to. Të menduarit rreth planetit tonë me lehtësi arrijmë në njohuri të një numër i provave duke treguar Krijuesin e Përsosur, me leximin e librit të All-llahut të zbulohen detaje të shumta që flasin qartë se ai libër është fjalë e All-llahut Të Gjithëdijshmit.
Allahu I Madhërishëm në librin fisnik duke na terhëqur vërejtjen për rolin e maleve, dhe funksionin e tyre. Ai thotë: 21:31. Dhe në të (tokë) Ne kemi krijuar bjeshkë të paluhatshme që të mos i lëkundë ata, dhe nëpër to kemi bërë lugina e rrugë në mënyrë që ata të dinë se si të orientohen.

Në këtë ajet Kur’anor qartë thuhet se roli i maleve është për të parandaluar tërmetet. Ky fakt nuk ishte i njohur për të gjithë njerëzit në kohën e shpalljes Kur’anore, por është zbuluar kohëve të fundit vetëm në zhvillimin e gjeologjisë. Sipas pohimeve të gjeologëve, malet shfaqen si rezultat i madh I lëvizjeve dhe rrëshqitjeve të rrasëve gurrërore që formohet korja e Tokës. Kjo do të thotë se kodrat kanë shtyllat nën tokë, nën të cilin tokë nuk është më pak se një pjesë e dukshme mbi tokë. Me falë të tjera malet I ngjajnë gozhdave të cilët mbajnë dërrasat drejtë që të mos ndahen.

Allahu i Gjithëfuqishëm në librin e Tij në dhjetra vende përmend malet duke i emërtuar si shtylla të cilët e mbajnë Tokën, si psh;

78:6. A nuk e bëmë Ne tokën të përshtatshme (për jetë),
78:7. Ndërsa kodrat shtylla?

Kur do të shohim në fjalorët dhe librat profesional të gjeologëve ose gjeografisë do të shohim së në kohët e fundit malet përhskruhen si mbajtëse të Tokës, derisa shkenca e ka vërtetuar se shumica e maleve në brëndësinë e tokës e përforcojnë Tokën. Pa malet jeta në tokë do të ishte e pamundur për shkak të dridhjeve dhe vibrimeve të shumta. Ashtu qe malet janë regulluar dhe vendosur në mënyrë dhe ne vend të duhur, duke bërë krahasim me plumbin i cili është i vendosur në gomat e automjetit me rastin e balancimit për lezvizjen simetrike të veturës që të lëviz drejtë duke mos anuar në asnjë anë. Plumbi me udheheqjen precise kompjuterike vendoset në vend të caktuar për të mbajtur baraspeshën e veturës dhe atëhere automjeti lirisht mund të hec pa probleme, njëjtë dhe malet mbajnë baraspeshën e Tokës kur ajo është duke lëvizur dhe e bëne gjithashtu të qëndrueshme ashtu siq thote Allahu: 21:31. tonë.Qartësisht shihet se te gjitha argumentet vijnë nga Allahu i Lartësuar.

Dhe në të (tokë) Ne kemi krijuar bjeshkë të paluhatshme që të mos i lëkundë ata, dhe nëpër to kemi bërë lugina e rrugë në mënyrë që ata të dinë se si të orientohen.

Na këta shembuj shihet qartë saktësia Kur’anorë që i bën përshkrimit të planetit

(Visited 171 times, 1 visits today)
Top