Terça-feira, 15/6/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Pesë kura për sëmundjet e brendshme të zemrës! Si ta kurojmë zemrën nga mëkatet

Pesë kura për sëmundjet e brendshme të zemrës! Si ta kurojmë zemrën nga mëkatet

Zemra përpos sëmundeve të jashtme dhe të dukshme preket edhe nga sëmundje të tjera të brendshme. Kur njeriu e drejton veten e tij nga epshi, pasioni dhe e keqja duke u larguar nga drita hyjnore bën që zemra e tij të sëmuret. Këto janë momente të sikltshme për çdo kënd sepse një ndër gjërat që njeriu kërkon më shumë është qetësia shpirtërore dhe rehatia në zemër. Zoti i Gjithësisë thotë në Kur’anin famëlartë: “Jo! Përkundrazi, njollë ka mbuluar zemrat e tyre për atë që po fitonin.” (Kur’an 83:14)

Sa kalon koha dhe grumbullohen mëkatet tona, ata fillojnë të formojnë “Raan” (pikat e zeza) në zemrat tona. Këto pika të zeza e turbullojnë gjykimin tonë dhe ndërgjegjja jonë bëhet e mpirë për mëkatet …

Zemra e Islamit ka një vlerë shpirtërore dhe është puna jonë ta mbajmë atë larg nga sëmundjet.

Pra, këtu janë pesë shërime për sëmundjet e zemrës:

Recitimi i Kur’anit
O njerëz, duhet të vijë nga ju udhëzim nga Zoti juaj dhe shërim për atë që është në gjoks, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.

(Kur’an 10:57)

Duke recituar Kuranin me një zemër të pranishme ndërsa meditoni kuptimin e saj zbut zemrën tuaj dhe ju bën më afër Allahut.

Atëherë ata nuk reflektojnë mbi Kur’anin, apo nuk janë të mbyllura në zemrat e tyre? (Kur’an 47:24)

Duke menduar për bekimet e All-llahut
Dhe nëse ju duhet të llogaritni favoret e All-llahut, ju nuk mund t’i numëroni ato. Në të vërtetë, All-llahu fal dhe është mëshirues. (Kur’an 16:18)

Merrni pak çaste çdo ditë dhe mendoni për bekimet që ka dhuruar All-llahu ju dhe të dashurit tuaj.

Kthehuni tek Allahu dhe kërkoni falje për të metat tuaja.

Me të vërtetë, Allahu i do ata që vazhdimisht pendohen dhe i do ata që pastrohen.” (Kurani 2: 222)

Merrni shembull nga paraardhësit e devotshëm.

Dëgjoni tregimet e paraardhësve të devotshëm dhe përpiquni të krahasoni veten me ta. Kërkimi i njerëzve që janë më të mirë se ju është një nxitje e madhe për t’u bërë më mirë.

Dhe pararendësit e parë [në besim] midis muhaxhirëve dhe ensarëve dhe atyre që i ndoqën me sjellje të mirë, All-llahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Të, dhe Ai ka përgatitur për ta kopshte nën të cilat rrjedhin lumenj, ku ata do të qëndrojë përgjithmonë. Kjo është arritja e madhe.

(Kurani 9: 100)

Bëni dua ‘se Allahu e shëron zemrën tuaj
Profeti as ka thënë:

Me të vërtetë, zemrat e të gjithë bijve të Ademit janë mes dy gishtërinjve nga gishtat e Zotit të Gjithmbarshëm si një zemër. Ai e kthen atë në ndonjë (drejtim) që i pëlqen.

“O All-llahu, kthyesi i zemrave, ktheu zemrat tona në bindjen Tënde“.

(Muslimi)

Allahu pastë zemrat tona.

O All-llahu, na pastroni me borë, me breshër dhe me ujë të ftohtë, O Allah, na pastroni nga mëkati, si një rrobë e bardhë është pastruar nga papastërtitë“.

(Visited 409 times, 1 visits today)
Top