Sexta-feira, 14/8/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Përsëritja nga tri herë e tesbiheve në ruku dhe sexhde

Përsëritja nga tri herë e tesbiheve në ruku dhe sexhde

Përsëritja nga tri herë e tesbiheve në ruku dhe sexhde:

Kur muslimani është në ruku thotë: “Subhane rab-bijel adhim” dhe kur është në sexhde thotë: Subhane rab-bijel a’ala” Përsëritja tri herë e këtij dhikri në ruku dhe sexhde është Sunet. Dhe është veprim i pëlqyeshëm (mustehab) nëse thuhet më tepër se tri herë, por duhet patur parasysh që numri duhet të jetë tek, pra të përsëritet: 5, 7, 9 deri në 11 herë. Profeti (a.s) ka thënë: “Kur dikush bie në ruku dhe thotë tri herë: Subhane rab-bijel adhim  e ka plotësuar rukunë. Dhe ky është kufiri më i ulët. E ksuh thotë në sexhde tri herë: Subhane rab-bijel a’ala e ka plotësuar sexhden e tij. Dhe ky është kufiri më i ulët.”[5]

(Visited 199 times, 1 visits today)
Top