Quinta-feira, 14/11/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Përsëritja e fjalëve të ezanit

Përsëritja e fjalëve të ezanit

Përsëritja e fjalëve të ezanit.

Argument për këtë është fjala e tij, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i cili ka thënë: “Kur muezini thotë: ‘Allahu ekber, Allahu ekber’ dhe dikush nga ju thotë: ‘Allahu ekber, Allahu ekber’, pastaj kur të thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lAllah’ dhe dikush thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lAllah’. Pastaj kur të thotë: ‘Esh-hedu ene Muhameden rasulullah’ dhe dikush thotë: ‘Esh-hedu ene Muhameden rasulullah’. Pastaj kur të thotë: ‘Hajje alas salah’ dhe dikush thotë: ‘La haule ue la kuvete ila bilah’. Pasta kur të thotë: ‘Hajje alel felah’ dhe dikush thotë: ‘La haule ue la kuvete ila bilah’. Pastaj kur të thotë: ‘Allahu ekber, Allahu ekber’ dhe dikush thotë: ‘Allahu ekber, Allahu ekber’. Pastaj kur thotë: ‘La ilahe il-lAllah’ dhe dikush thotë: ‘La ilahe il-lAllah’ nga zemra e tij do të hyjë në xhenet.” E transmeton Muslimi.

(Visited 173 times, 1 visits today)
Top