Sexta-feira, 5/6/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Pasha Zotin e Qabesë, t’i je grua e vërtetë për mua

Pasha Zotin e Qabesë, t’i je grua e vërtetë për mua

Pasha Zotin e Qabesë, t’i je grua e vërtetë për mua

Zejnul Abidini radiallahu anhu, kishte dashur ta testonte një grua (para se të martohej me të) dhe iu afrua e i tha: ”Unë kam natyrë të keqe, kërkojë shumë, më mbetet hatri shpejtë, shpe
jtë hidhërohem, ndërsa ngadalë më kalon hidhërimi dhe nëse mendon se mund të kesh durim me mua, menjëherë thuaj, nëse jo, atëherë nuk do të detyrojë.”
Gruaja e shikoi si e painteresuar (dhe me mençuri) iu përgjigjë: ”Me natyrë më të keqe se t’i është ai që nuk e pranon këtë, por bën vepra të këqija, duke mos dashur të ndryshojë.”
Kur i ndëgjoi fjalët e saj, Zejnul Abidini radiallahu anhu, i tha: ”Pasha Zotin e Qabesë, t’i je grua e vërtetë për mua!”
Pas dhjetë vjetë të kaluara bashkë, ata u zunë pak dhe ai i tha: ”Fati yt është në duart e t’ua, nëse do (nëse je e pakënaqur), kërko shkurorëzim”, pastaj u pendua për fjalët e tij.
Gruaja iu përgjigjë: ”Pasha Allahun, fati im ishte në duart e t’ua dhjetë vjetë dhe t’i e ke ruajtur atë shumë mirë dhe je kujdesur për mua.
Unë tani nuk do ta keqpërdori këtë për një orë dhe kështu ta kthejë bamirësinë tënde…”
Zejnul Abidini radiallahu anhu, i tha: ”Me të vërtetë, pa dyshim t’i je begatia më e madhe e Allahut me të cilën më ka nderuar!”

Autor: Ibrahim El-Ne’mah
Marrë nga libri: ”Bakatul vurudin-nedireh min hikajatil musliminel’ atireh

(Visited 162 times, 1 visits today)
Top