Sábado, 11/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

PASH ALLAHUN SI MË KE HARRUAR !!

PASH ALLAHUN SI MË KE HARRUAR !!

harresa
Isha duke ecur rrugës, dhe papritmas, mu paraqit një njeri, filloi të më përqafon e të më puth, dhe më tha: A nuk po të rikujtohen?! Unë jam filani, shoku i shkollës, ishin bashkë me një klasë!
Me të vërtet nuk e rikujtoja!
Shikimin e drejtova kah ai, e shikoja me sy, e ai bërtiste dhe më thoshte, a nuk po të kujtohem?!
Unë me të vërtet nuk e rikujtoja!
U ul në tokë, dhe filloi të qan, dhe të më thotë si më ke harruar?!
Pasha Allahun, më mbyte.. si më ke harruar?!
I thash: Pasha Allahun, kërkoj ndjesë, mirëpo nuk më kujtohesh, ndoshta për shkak preokupimeve të shumta!
U ktheva në shtëpi, mirëpo, kjo situatë tepër e çuditshme më preokupoi mendjen!
Ajo që më tepër më preokupoi, nuk ishte personaliteti i këtij njeriu, se a ishte shoku i klasës apo jo, po më shumë më preokupoi gjendja e tij kur e ndjeu se si një njeri i dashur dhe i shtrenjtë tek ai dhe që e donte, vetëm se e ka harruar!!
Mendova dhe thash në vete: A mundet Allahu që të më harron?! Dhe se si do të jetë gjendja ime nëse Allahu më harron?! A do të jem sikurse ky njeri?! Apo gjendja ime do të jetë edhe më e rëndë?!
Mirëpo, Allahu a e harron dikë?!
Përgjigja për fat të keq është po! Allahu ka mundësi që ta harron robin e Vet!
Allahu në tri ajete tha:
1. “Ata e kanë harruar Allahun, por edhe Ai i ka harruar ata”. Teube 67.
2. “Pastaj do t’u thuhet: “Ne sot po ju braktisim në harresë, ashtu siç e keni harruar ju takimin e kësaj dite. Vendqëndrimi juaj është Zjarri dhe për ju nuk ka kurrfarë ndihmësi”. Xhathije 34.
3. “(Allahu) do t’i thotë: “Kështu të erdhën shenjat Tona dhe ti i harrove ato e po kështu sot do të jesh i harruar”. Taha 126.
Këtë ngjarje na e rrëfen dijetari i nderuar, Muhamed Husejn Jakubi, Allahu e ruajtë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

(Visited 51 times, 1 visits today)
Top