Sexta-feira, 24/5/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Pakujdesia(Mospërfillja)Pakujdesia(Mospërfillja)

Pakujdesia(Mospërfillja)

Ka shumë lloje të pakujdesisë.Ai që nuk falet,është I pakujdeshëm.Ai që nuk agjëron,është I pakujdesëshëm .Ai që nuk e përmend Allahun në mëngjesë e në mbërëmje,është poashtu I pakijdesëshëm.Ai që e dëfren veten me diqka që e largon prej Allahut,edhe ai është I pakujdesshëm.Ai që bënë mekate ,është I pakujdesshëm.Ai që sbavitet me këtë dynja dhe stolit e saj,ashtë I pakujdesshëm .Ai që jepet I tëri pas fitimit të pasurisë dhe ndjekjes së epsheve të tij është I pakujdeshëm.Ai që nuk llogarit për qdo ditë të tij;sa vepra të mira e sa vepra të këqia I ka bërë,edhe ai është I pakujdesshëm.Mjafton që këtyre t’u përmendim hadithin,të cilin e shënon Buhariu në Sahihun e tijallimi ndërmjetë atij që e përmend Atë,është njëjtë sikurse dallimi I të gjallit me të vdekurin.
Buhariu shënën edhe një hadith tjetër ku I Dërguari I Allahut s.a.v.s ka thënë:Shejtani vendoset në zemrën e njeriut,andaj kur njeriu e përmend Allahun,shejtani zhduket ,e nëse është I pakujdesshëm,atëherë shejtani e shqetëson me mendime të këqija.Allahu I Lartësuar thotë: E mos u bëni si ata që e harruan All-llahun, e All-llahu bëri që ata ta harrojnë vetveten! Të tillët janë ata të prishurit. (Hashër19). Edhe atë që dinë nga jeta e kësaj bote, është dije e cekët, por ndaj jetës së përjetshme (ndaj Ahiretit) ata janë plotësisht të verbëruar (të painteresuar)
(Rrum 7). Pra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juvem (me shprëblim). Më falënderoni e mos Më mohoni. (Bekare 152)
Ai që nuk përmend Allahun ,as Allahu nuk e përmendë ate ,e kë nuk e përmendë Allahu ,është I ekspozuar sulmeve të shejtanit I cilihyn në trupin e tij sit ë dojë dhe kur të dojë.Shejtani bëhet trup I njeriut andaj prej të tillëve nuk ka kurfar rreziku për ushtrin e shejtanit.Allahu në Kuran ka thënë:Kush mbyll sytë para këshillave të Zotit, atij ia shoqërojmë një djall që nuk i ndahet kurrë. E ata (djajt) do t’i shmangin nga rruga e drejtë, kurse (jobesimtarët) mendojnë se janë duke i udhëzuar.(Zuhruf 36-37).Pra të gjithë ne duhet ta përtrijmë marrëveshjen ton me Allahun.Ne duhet të jemi të vetëdijëshëm për Allahun në qdo gjendje(situatë),gjatë bisedës dhe veprimeve tona,të zgjohemi me emrin e Allahut,të hamë dhe të pimë me qëllim që ta forcojmë trupin tonë për adhurim,për mbajtjen e familjes,të japim zekatin dhe sadakan ,që sjellja dhe kontakti ynë me njerëz të jenë në pajtim me ligjin e Allahut.Në këtë mënyr njeriu do ta adhurojë përher Allahun e Lartësuar.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Top