Domingo, 26/6/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

ORIGJINA E UNIVERSIT! 

ORIGJINA E UNIVERSIT! 

ORIGJINA E UNIVERSIT! 

Në ajetin e mëposhtëm kuranor, përshkruhet origjina e universit:

“Ai është Krijuesi fillestar i qiejve dhe i tokës (pa pasur asnjë shembull)…” (El-En’am 101)

Ky ajeti Kuranor përputhet plotësisht me zbulimet e shkencës bashkëkohore. Konkluzioni, në të cilin ka arritur astrofizika sot, është se i tërë universi, së bashku me dimensionet e lëndës dhe të kohës, erdhi në ekzistencë si rezultat i një shpërthimi të madh, i cili ka ndodhur menjëherë. Ky fenomen i njohur me emrin “Big Beng”, vërtetoi se universi ishte krijuar si rezultat i një shpërthimi në një pikë të vetme. Qarqet shkencore moderne janë të një mendimi në lidhje me faktin se Big Bengu është i vetmi shpjegim i arsyeshëm dhe i vërtetuar i zanafillës së universit dhe i mënyrës së krijimit të tij.

Përpara se të ndodhte Big Bengu, lënda nuk ekzistonte. Nga kjo gjendje mosekzistence, në të cilën as lënda, as energjia, madje as koha nuk ekzistonin – dhe kjo mund të përshkruhet vetëm në mënyrë metafizike – arrijmë në konkluzionin se lënda, energjia dhe koha janë të tëra të krijuara. Ky argument është një nga zbulimet e fundit të fizikës bashkëkohore, i cili është shpallur në Kuran 1400 vjet më parë.

Nënshënim i fq. 10

Zonat me ngjyrë kafe të errët paraqesin fushën e rrezatimit
Zonat me ngjyrë kafe të lehtë janë të ftohta
Zonat me ngjyrë rozë te lehte janë të nxehta
Zonat me ngjyrë të rozë të errët janë vendet më të nxehta.

Aparaturat e ndjeshme në bordin e satelitit hapësinor COBE, i cili u lëshua nga NASA më 1992, arriti të kapte dukshëm pjesë të mbetura të Big Bengut. Ky zbulim shërben si evidencë për Big Bengun, i cili është shpjegimi shkencor i faktit se universi u krijua nga asgjëja.

(Visited 181 times, 1 visits today)