Domingo, 29/11/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

O të rinj kush ka mundësi të martohet le të martohet

O të rinj kush ka mundësi të martohet le të martohet

Muhammedi [alejhis-selam] ka thënë:“Martesa është nga suneti im.
Kush nuk e praktikon sunetin tim,nuk më takon mua!Martohuni,sepse unë do të krenohem me numrin e umetit tim ndaj të tjerëve!Kush ka mundësi le të martohet,e kush nuk mundet të martohet le të agjëroj;sepse agjërimi është mbrojtje!” [Ajshja-Ibn Maxhe]

Abdullah ibn Mes’udi [Allahu qoftë i kënaqur me të] thotë se Muhammedi
[alejhis-selam] ka thënë:“O të rinj kush ka mundësi të martohet le të martohet,sepse ajo është më mirë për nderin dhe më e ndershme për organin gjenital
E kush nuk ka mundësi,atëherë le të agjëroj, epse agjërimi është mburojë!” [Buhariu-Sahih]

Sa’d ibn Vekkasi [Allahu qoftë i kënaqur me të] thotë se Muhammedi [alejhis-selam] ia ka refuzuar celibatin/mos martesën e Othman ibn Madh’unit,i cili këtë e kërkoi nga Muhammedi [alejhis-selam]!

Ebu Hatim El-Muzeni [Allahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se Muhammedi [alejhis-selam] ka thënë:“Kur të ju vjen dikush në fenë dhe moralin e të cilit jeni të kënaqur,atëherë martojeni!
Nëse këtë nuk e bëni, do të paraqitet në tokë anarkia dhe amoraliteti.” [Tirmidhiu]

Ebu Ejubi [Allahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se Muhammedi [alejhis-selam] ka thënë: “Katër gjëra janë sunet i të dërguarve si: turpi, aromat, misvaku dhe martesa.” [Tirmidhiu]

Sa’di [Allahu qoftë i kënaqur me të] transmeton se Muhammedi [alejhis-selam] thotë: “Katër gjëra e bëjnë njeriun të lumtur: gruaja e mirë, vendbanimi i mirë, fqiu i mirë dhe mjeti i udhëtimit i rehatshëm, ndërsa fatkeq e bëjnë: gruaja e keqe, shtëpia e vogël, fqiu i keq dhe mjeti i udhëtimit jo i rehatshëm.” [Hakimi Hasen/Garib]

(Visited 220 times, 1 visits today)
Top