Quarta-feira’, 6/7/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Nuk ka ndonjë prej jush që të mos ketë shoqëruesin [një shejtan] e caktuar për të

Nuk ka ndonjë prej jush që të mos ketë shoqëruesin [një shejtan] e caktuar për të

Në Sahih Muslim qëndron:
– Nuk ka ndonjë prej jush që të mos ketë shoqëruesin [një shejtan] e caktuar për të.
– Edhe ti, o i Dërguari i All-llahut?, – i thanë.
– Edhe unë – u përgjigj ai – Vetëm se All-llahu mua më ka ndihmuar kundër tij dhe ai e
ka pranuar Islamin, dhe më urdhëron vetëm për mirë.

El-Mu’temir bin Sulejman transmeton prej babait të tij, i cili ka thënë: “Më është thënë që
shejtani është el-uesues/cytësi. Ai fryn në zemrën e njeriut, kur ai është në gjendje
pikëllimi si dhe kur është në gjendje gëzimi. Por, nëse njeriu përmend All-llahun xhel-le
shanuhu, shejtani tërhiqet”. [et-Taberi 24:710]
Aufi ka transmetuar nga Ibn Abas se:“el-uesues/cytësi” është shejtani. Ai pëshpëritë
dhe, kur i tregohet bindje, tërhiqet”. [et-Taberi 24:710]

(Visited 188 times, 1 visits today)