Segunda-feira, 11/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Njeriu prej dheu?

Njeriu prej dheu?

Po përse Zoti zgjodhi dheun dhe ujin si bazë të krijimit të njeriut dhe nuk zgjodhi diçka tjetër, si p.sh.: hekurin?

Dheu dhe uji janë zgjedhur si substancat bazë të krijimit të njeriut, pasi janë elementet më të pastër dhe kanë veti pastruese. Vetë uji në natyrën e tij është i pastër dhe përdoret për të pastruar. I pastër është dhe dheu, të cilin e përdorim për tejemum në rast mungese të ujit.
Thotë Profeti [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]: “Më është bërë toka e vlefshme përfalje dhe e pastër.” (Muslimi, 1665)
Me këtë fakt, sikur Zoti dëshiron të na thotë se ti o njeri që në origjinë je i pastër. Të kam krijuar nga substancat më të pastra, prandaj ruhu që të mos e ndotësh këtë pastërti me gjynahe. Ai që shikon në televi- zor dhe intemet gjëra haram, ta dijë se e ka ndotur pastërtinë me të cilën e krijoi Zoti. Duke parë, ai do fillojë të kërkojë të veprojë si ata dhe në një të ardhme do i veprojë dhe vetë gjëra të tilla. Ai që kryen
Proceset e krijimit të Ademit [alejhis-selam] na tregojnë që sa të dobët jemi si njerëz dhe se duhet të shfaqim nevojën dhe përulësinë tonë ndaj Krijuesit.

SHKEPUTUR NGA LIBRI HISTORITË E PROFETËVE.

@include "";