Sábado, 24/8/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Njerëzit e mëdhenj nuk duan që vetë të triumfojnë, por duan që e vërteta të triumfoj!

Njerëzit e mëdhenj nuk duan që vetë të triumfojnë, por duan që e vërteta të triumfoj!

Thotë i Lartmadhëruari në Kuranin Famëlartë (kuptimi i ajetit)”

🌿”(Jusufi) tha: “Do të mbillni shtatë vjet rresht. Prodhimin që do të korrni lëreni në kallinj, përveç një pakice që do t’ju shërbejë për të ngrënë”.🌿

Surja Jusuf, ajeti 47.

Profetin Jusuf -paqja dhe bekimet e Allahit qofshin mbi të dhe familjen e tij-, i cili është i biri i profetit (Jakubi), i biri i profetit (Is’hakut), i biri i profetit (Ibrahimit), e robëruan, e bënë shërbëtor, e akuzuan, e burgosën dhe përsëri ai nuk ua ndaloi këshillën atyre.
Njerëzit e mëdhenj nuk duan që vetë të triumfojnë, por duan që e vërteta të triumfoj!

(Visited 23 times, 1 visits today)
Top