Sexta-feira, 17/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Njerëzit e dashur të Allahut

Njerëzit e dashur të Allahut

 

Njerëzit e dashur të Allahut

Ajeti në gjuhën arabe
???????????? ????? ??????? ??????? ?????????????

Ajeti në gjuhën shqipe
“…dhe bëni mirë,se me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare,195)

????? ??????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????????????
?“…Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyta e të neveritshme.” (Bekare,222)

????? ???? ??????? ?????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ?????????????
“Jo,(nuk është ashtu si thonë ata) po kush e përmbush amanetin e vet (është besnik) dhe ruhet nga mëkatet, ’ka dyshim,Allahu i do ata që ruhen.” (Ali Imran,76)

…????????? ??????? ?????????????
“…Allahu i do durimtarët.” (Ali Imran,146)

…????????? ??????? ??????????????
“…e Allahu i do bamirësit.” (Ali Imran,134)

…????? ??????? ??????? ??????????????
“…Allahu i do të drejtit.” (Maide,42)

…??????????? ????? ??????? ???? ?????????????
“…e dijeni se Allahu është me ata që ruhen (të këqijave).” (Teube, 36)

????? ???????? ??????? ??????? ???? ??????????????
“S’ka dyshim se mëshira e Allahut është pranë atyre të mirëve.” (A’raf, 56)

…????? ??????? ?? ??????? ?????? ??????????????
“…Allahu nuk ua humb shpërblimin veprimmirëve.” (Teube, 120)

 

(Visited 124 times, 1 visits today)
Top