Quinta-feira, 5/8/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

NGA SHKAQET E LUMTURISË!!

NGA SHKAQET E LUMTURISË!!

lumturia
1. Vepra e mirë

Allahu i Madhëruar thotë: “Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur”. (Nahl 97.)

2. Gruaja e ndershme

Allahu i Madhëruar thotë: “edhe ata që thonë: “O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ç’është prehje për sytë tanë”. (Furkan 74.)

3. Vendbanimi i gjerë

Përcillet me një hadith se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të ketë thënë: “O Zot, më zgjero shtëpinë time”.

Me një hadith tjetër: “Katër gjëra janë nga lumturia: gruaja e devotshme, vendbanimi i gjerë, fqinji i sinqertë dhe mjeti i udhëtimit i rehatshëm”.

4. Pasuria hallall

Përcillet me një hadith se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të ketë thënë: “Allahu është i mirë, dhe nuk e pranon përveç asaj që është e mirë”.

5. Morali i mirë dhe butësia me njerëz

Allahu i Madhëruar thotë: “dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem”. (Merjem 31.)

6. Mbrojtja nga borxhet dhe nga teprimi në shpenzim

Allahu i Madhëruar thotë: “dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorëshpuar, as dorështrënguar, por i përmbahen të mesmes” (Furkan 67.)

Dhe poashtu tha: “Mos e shtrëngo dorën, as mos u bëj dorëshpuar e të mbetesh i qortuar dhe i mjerë”. (Isra 29.)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

(Visited 91 times, 1 visits today)
Top