Domingo, 16/1/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Nëse fëmiu goditet nga mësyshi apo edhe mësyshi i bukurisë lexoje këto dua shpesh gjatë ditës

Nëse fëmiu goditet nga mësyshi apo edhe mësyshi i bukurisë lexoje këto dua shpesh gjatë ditës

Nëse fëmiu goditet nga mësyshi apo edhe mësyshi i bukurisë lexoje këto dua shpesh gjatë ditës,mbrenda tere javes (fry pa peshtyme ne trupin e tij,fytyre ,gjoks,etj)

Suren nas,suren felek,

SURE EL-FELEK
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
”Kul eudhu bi rabbil felek. Min sherri ma halek. Ve min sherri gasikin
idha vekab. Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad. Ve min sherri
hasedin idha hased.”

SURE EL-NAS
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
”Kul eudhu bi rabbin-nas. Melikin-nas.ilahin-nas.
Min sherril-vesvasil-hanas. El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas.”

EM JEHSUDUNE EN-NASE ‘ALA MA ‘ATAHUMULLAHU MIN FEDLIHI-

A u kanë zili atyre njerëzve për atë që All-llahu u dha nga mirësitë e Tij

LEKAD HALEKNAL-’INSANE FI ‘AHSENI TAKWIM

Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur.

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve E vëndon dorën e djathtë mbi kokën e fëmijës, dhe ja lexojmë këtë lutje një herë, ose më shumë herë dhe inshAllah me lejen e Allahut do të jetë i mbrojtur, nga shejtanët dhe syri i keq.

E’udhu bi Kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue
hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.” – (Lus Allahun, që t’ju mbrojë me fjalët e Tija të plota nga çdo shejtan, nga çdo helm dhe nga çdo sy i keq

p.s

Nese shihni femije te bukur, te mencur , te urte apo me dhunti te Allahut te ngjashme te theksuar ju lutem beni kete dua:MashaAllah la kuvete ilah bilah.

p.s

Mos e prekni hunden,drurin apo hekurin te gjitha jane bestytni te kota dhe nuk kane baze ne fe.

(Visited 2,614 times, 1 visits today)
Top