Terça-feira, 20/4/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Nëse e pinë ujin e zemzemit që të shërohesh, të shëron Allahu

Nëse e pinë ujin e zemzemit që të shërohesh, të shëron Allahu

Hadithi i Muhammedit, alejhi’s selam:
Uji i Zemzemit shërben për çka do që të pihet”.
…është i vërtet.

Ka thënë Muxhahidi: Nëse e pinë ujin e zemzemit që të shërohesh, të shëron Allahu, nëse e pinë që të ngopesh, të ngop Allahu me të, nëse e pinë që ta largosh etjen, ta largon Allahu atë.
Ka thënë Sheukani: Në këtë hadith ka dëshmi se uji i zemzemit bën dobi për çdo gjë për hire të së cilës e pinë njeriu atë, pa marrë parasysh se a bëhet fjale për gjëra të dunjasë apo ahiretit. Mu për këtë një grup dijetarësh e kanë pirë për gjëra që do t’i përmendim:
– Ibni Mubareku e pinte që të mos etej në Ditën e Kijametit.
– Hakimi e pinte që të shkruante (përpilonte libra) mirë.
– Ibni Huzejme e pinte që të peritonet dituri të dobishme.
– Ibni Ujejne ua rrëfente nga 100 hadithe atyre që pinin ujë zemzemi.
– Ibni Haxheri e pinte që ta arrinte pozitën e Dhehebiut në nxënien përmendesh të haditheve.
– Sujuti e pinte që të arrinte gradën e Siraxh el Belkinit në fikh dhe Ibni Haxherit në hadith.
– Shafiu e pinte që të gjuante më mirë. Në çdo dhjetë shigjeta nëntë i kishte të sakta.
– Selefi e kishin bërë traditë që kur merrnin ndonjë udhëtim dhe largoheshin prej shtëpisë shkonin te Zemzemi dhe pinin ujë prej tij.

 

 

(Visited 132 times, 1 visits today)
Top