Sexta-feira, 27/11/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Në luftë luftojnë shejtanët dhe engjujt – ja se cka ka ndodhë para 1400 vjetve – Luftën e nxisin shejtanët

Në luftë luftojnë shejtanët dhe engjujt – ja se cka ka ndodhë para 1400 vjetve – Luftën e nxisin shejtanët

KOMANDANTI I BETEJËS NË KONFLIKTIN MES BOTËS SË XHINDËVE
DHE BOTËS NJERËZORE

Iblisi është ai i cili e pregatitë planin dhe e udhëheqë betejën kundër njerëzimit, nga baza e tij i dërgon ushtritë në drejtime të ndryshme, pastaj ai përcakton takime në të cilat diskuton me ushtrinë e tij për rezultatet që kanë arritur dhe i lavdëron ata që kanë patur sukses në humbjen dhe hudhjen e njerëzve në trazira.
Transmeton Muslimi nga Xhabiri radiAll-llahu anhu, se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sellem tha: “Vërtetë Iblisi e vë fronin e tij mbi ujë, pastaj i dërgon ushtritë e tij dhe më i afërmi tek ai është ai që më së shumti bën trazira (fitne), dikush nga ata i thotë: Bëra kështu e kështu, i thotë: Ti nuk ke bërë asgjë. Pastaj dikush tjetër i thotë: Unë nuk iu largova njeriut përderisa nuk e ndava me gruan e tij. Këtë shejtan e afron Iblisi afër vete dhe i thotë: Eh, ti je ai (që meriton të jesh më i
afërmi)”.

Po ashtu Muslimi transmeton nga Ebu Seidi radiAll-llahu anhu, se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem i tha Ibni Saidit kur e takoi në një rrugë të Medinës (Muhammedi alejhis-selam dyshonte se ky është vetë Dexhxhalli): Tha: “Çfarë sheh”? Tha: “E shoh një fron mbi ujë”. Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem i tha: “Ti e sheh fronin e Iblisit mbi det”.
Shejtani ka zotësi dhe praktikë të gjërë e të lashtë në humbjen e njerëzve, për këtë arsye ai është i përpiktë në vënien e planeve të tij, si dhe në vënien e kurthave dhe mashtrimeve të tij, sepse ai jeton që prej krijimit të njeriut të parë e deri më sot dhe do të jetojë deri në Ditën e Kijametit: “Ai (Iblisi) tha: “O Zoti im, më jep afat deri në Ditën e ringjalljes së tyre”. I tha (All-llahu): “Ty veç të është dhënë afati deri në Ditën e kohës së njohur (Ditën e Kijametit)” (El-Hixhr: 36-38).

Shejtani është gjithmonë në veprim të sherrit, mu ashtu sikurse u betua dhe asnjëherë nuk ndalet e as nuk lodhet. Tha Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem: “Tha shejtani: Betohem në fuqinë dhe madhërinë Tënde o Zot, unë nuk do të ndalem duke i mashtruar robërit e Tu përderisa janë shpirtrat në trupin e tyre. All-llahu i tha: Betohem në fuqinë dhe madhërinë Time, Unë nuk do të ndalem duke ua falur atyre sa herë që kërkojnë falje prej Meje”.

(Visited 229 times, 1 visits today)
Top