Quarta-feira’, 15/7/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ndërmjet mëshirës dhe dashurisë

Ndërmjet mëshirës dhe dashurisë
Ndërmjet mëshirës dhe dashurisë
 
AGRON ISLAM
Lutju Zotit dhe vepro sipas asaj që Ai të frymëzon në zemrën tënde për të vepruar. Është dëshira jote, a do të veprosh ose jo. Lutja është vepër e madhe, ndihmesë e premtuar nga Zoti për njeriun.
“Më lutuni Mua, Unë do t’ju përgjigjem!” (Gafir, 60)
Nëse të lodhin ditët e jetës, të shkundin përjetimet e rënda, të mundojnë mendimet e pashpresa, të thyhet shpirti, shqiptoje emrin më të bukur dhe më të ëmbël për zemrën: Allah, O Allah!
“Dhe Zoti yt do të të jap, ndërsa ti do të kënaqesh” (Duha, 6)
Ilaç i trupit vjen nga toka, por ilaçi i shpirtit vërshon nga qielli.
“A e shihni ujin që po e pini? A ju e zbrisni atë prej reve, apo Ne Jemi ata që e zbresim? Sikur të dëshirojmë Ne e bëjmë atë të njelmët. Përse nuk falënderoni?” (Vakia 68,70)
Shumë fukarenjë pas një jete të mundimshme me varfëri, janë pasuruar, jetën e varfërisë nuk e kanë harruar, por kanë vazhduar nevojtarëve duke iu ndihmuar, shenjë, Zotin për ta falënderuar. Bota rrotullohet, asnjë e nesërme nuk ngjan me të djeshmen, në çdo të nesërme ka shanse të reja.
“Pa dyshim Allahu është Rizkdhënësi, me fuqinë ngadhënjimtare” (Edh-Dharijat, 58)
Kush është Mbikëqyrësi i universit? Rojtari i zemrave? Allahu!
“Ai e shtriu tokën për krijesat. Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma me shporta të mbështjellura. Edhe drithi me kashtën e tij, edhe bimët aromatike!” (er-Rahman 10;12)
Në këtë botë Zoti shumë herë ka bërë mrrekullira, i sëmuri në shtrat, duke vdekur ka qenë, por dhembshuria e Allahut e shëroi, sytë ia çeli dhe në këmbë e çoi dhe me jetëgjatësi e furnizoi.
“..dhe Ne kështu i shpëtojmë besimtarët..” (Enbija, 80)
Në dunja kemi parë kriminelë, narkotrafikantë, vrasës, njerëz të varur nga alkooli e bixhozi, mëkatarë që ligësi nuk kishin lënë pa e bërë, por mahnitën të gjithë dhe asnjëri nuk besonte, kur i panë se dritën udhëzuese të Allahut e kishin përqafuar.
“Tek Ai kthehen të gjitha çështjet, bëji ibadet dhe mbështetju Atij” (Hud, 123)
Nëse toka ka vdekur, bereqeti është pakësuar, frika është përhapur, mos u pikëllo!
“Shenjë për ata është toka e vdekur, Ne e ringjallim atë dhe nga ajo nxjerrim drithëra, me të cilat ushqehen. Ne kemi krijuar në tokë kopshte hurmash dhe vreshta e kemi bërë të shpërthejnë në të burime uji.” (Jasin, 33,34)
Përpiqu për suksesin tënd, orvatu për arritjen tënde, lëviz gjallërueshëm për të realizuar ëndrrën tënde, sakrifiko për planet e tua, konsultohu me vizionarët rreth ideve tua dhe mbështetju Zotit!
“Konsultohu me ta në çështje, e kur të vendosësh, mbështetju Allahut!” (Ali Imran, 159)
Mos e shkatërro shpirtin me brengosje, të gjitha brengat janë të thjeshta, jeta është e shkurtër, shpresa është e madhe, brenga është e zgjidhshme, ndërsa Allahu është shumë Mëshirues.
“Sikur të qëndronin në rrugën e drejtë, Ne do t’u jepnim ujë të bollshëm” (Xhin, 16)
Derdhe djersën tënde, puno për synimet e tua, ndaje mirësinë në mes njerëzve dhe jeto i lumtur!
“Hani e pini e ju bëftë mirë, shpërblim për atë që keni punuar!” (Murselat, 43)
Agron Islami
(Visited 34 times, 1 visits today)
Top